Menu

Africká savana

01:55 - 02:25, neděle (3. březen)

ČT2

Dokument. Stala se kolébkou mnoha živočišných druhů a jedním z nich byl i člověk. Ten se postupně proměnil na nejvýznamnějšího ekologického činitele. Změnil krajinu i svoje zvyky. V honbě za ziskem ničí biotopy, kácí lesy a nelegálně zabíjí zvířata pro trofeje a rohy. Připravil J. Bálek (30 min)

Špičatý hrot mohutné hory Mount Kenya vystupuje nad jedním z nejbohatších ekosystémů současnosti. Ekosystémem, který se stal i kolébkou lidstva. Nikde jinde není k vidění tolik velkých savců, jako právě tady. Pojďme se projít po africké savaně. Na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy najdeme travnatá společenství. V době ledové se rozsáhlé stepi nalézaly i na území naší republiky. Významným udržovatelem tohoto ekosystému byli mamuti. Před deseti tisíci lety je však vyhubila změna klimatu – podnebí se stalo vlhčím a vysoká sněhová pokrývka v zimě způsobila jejich hladovění a zánik. Současníkem mamuta je dnes jiný stepní chobotnatec – slon africký. Jeho domovem je africká savana - tropické travnaté společenství rozkládající se po obou stranách rovníku a sahající až do subtropických pásem. Tráva pokrývá téměř polovinu Afriky, to je více než 13 milionů km2.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «