Menu

Ben Hur

20:00 - 22:40, neděle (16. prosinec)

Prima Cool

Historický film USA (2016). Ben Hur, pocházející z významné jeruzalémské knížecí rodiny, je křivě obviněn ze zrady. Celá rodina je odsouzena k smrti a on poslán na galeje. Po pěti letech se vrací s jedinou myšlenkou – pomstít se bratrovi, který je za vše zodpovědný. (160 min)

Příběh začíná v roce 25 před naším letopočtem v Jeruzalémě. Judah Ben Hur, potomek významného knížecího rodu, a jeho adoptivní bratr, Říman Messala, byli vždy nejen bratry, ale také dobrými kamarády. Jejich největší zábavou pro ně bylo závodění na koních. Jednoho dne, kdy bratři spolu opět závodí, dojde k nehodě, při které je Judah ošklivě zraněn. V okolí není nikdo, kdo by mohl přispěchat na pomoc, a tak Messala Judaha nese dlouhou cestu na zádech domů. Doma je Judah předán do rukou lékařů a Messalovi je vyčteno, že nehoda je jeho chyba. Messala se za Judahovo zdraví modlí ke svým bohům. K úlevě všech se Judah vyléčí. Příběh se posouvá dál a zavede nás na veselku v domě Hurů. Po skončení zábavy si Messala povídá se svou adoptivní sestrou Tirzou o cestování světem. Jejich konverzaci přeruší matka. Messala, zakoukaný do Tirzah, se naštve. K náladě mu nepřidá ani Judah, který si z něj začne utahovat. Messala, s pocitem méněcennosti, odchází do Říma bojovat za císaře. Bratrovi řekne, že se pro Tirzah vrátí, až bude vážený a bohatý. Judah se o svého bratra bojí a celé tři roky jeho nepřítomnosti mu píše dopisy, na které však nikdy nedostane odpověď. V průběhu tří let, po Messalově odchodu, se v Jeruzalémě lecco změnilo. Město více a více utlačují Římané, proti kterým se bouří tzv. zélóti. V životě Judaha dojde také ke změně – ožení se se služebnou Esther, do které byl po celou dobu, kdy v jejich domě sloužila, zamilovaný. Žijí společně poklidným a spokojeným životem, když se Messala vrátí do Jeruzaléma. Stal se z něho římský tribun. Zpět do města, ve kterém vyrůstal, zavítal, aby zajistil bezpečný průjezd prefekta Pontie Piláta. Mezitím Judah ošetří a ve svém domě ubytuje člena zélótů. Judah sice nesouhlasí s jejich jednáním, ale je dobrosrdečný a smiluje se nad zraněným chlapcem. Ten se mu odvděčí tak, že při průjezdu prefekta na něj z domu vypálí šíp, který ho ale mine. Chlapec uteče, ale Římané vpadnou do paláce a zadrží celou rodinu. Pilát požaduje, aby se našel pachatel, a vyhrožuje celé rodině smrtí. Judah se cítí povinen vzít vinu na sebe, aby zachránil svou matku a sestru. Messala, ovlivněn myšlenkami a ideály Piláta, všemu jen přihlíží a rodiny se nezastane. S Judahem je zacházeno velmi krutě a při průchodu ulicemi Jeruzaléma, když se vyčerpaný zhroutí k zemi, k němu přiběhne muž a nabízí mu vodu. Tím mužem je Ježíš, kterého Judah zná již z dřívějška a který hlásá lásku a odpuštění. Příběh se znovu posouvá, a to přesně o pět let později, kde vidíme Judaha jako otroka Římanů v galeji, kde spolu s dalšími muži pohání loď vesly. Loď je napadena nepřítelem a jde ke dnu. Z posádky nepřežije nikdo kromě Judaha. Ten je, vyčerpaný mořem, vyplaven na pláži, kde ho nalezne šejk Ilderim. Judah se chopí příležitosti a slíbí, že Ilderimovi vyléčí nemocného koně, kterého potřebuje pro závodění. Výměnou za to chce dopravit do Jeruzaléma, kam se Ilderim chystá. V Jeruzalémě se Judah setká se svou milovanou Esther, která se zatím přidala k Ježíšovi a která mu řekne, že jeho matka a sestra jsou mrtvé. Ilderim nabídne Judahovi, že může se svým bratrem závodit v aréně. Judah poctivě trénuje, aby v závodu mohl vyhrát zpět svou čest. Mezitím ho vyhledá bývalý člen římské armády a sdělí mu, že jeho matka i sestra jsou naživu. Když ho zavede na místo, kde se jeho rodina nachází, Judah zjistí, že obě jeho příbuzné jsou nakaženy leprou. Stovky lidí se schází v aréně, aby se podívali na závod povozů s koňmi. Závod je zahájen a hned několik mužů se svými vozy havaruje. Judah zaujímá strategii držet se vpovzdálí a nezaplétat se do soubojů, díky které se na konci závodu ocitá v aréně pouze se svým bratrem. Při posledním kole, kdy bratři jedou ve svých vozech těsně vedle sebe, Judah málem vypadne a Messala má příležitost ho zabít. Dřív než se ale odhodlá k činu, jeho vůz narazí a Messala havaruje. Judah tak v závodě vítězí, dav ho oslavuje a Messala je odnesen v bezvědomí pryč z arény.

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «