Menu

Cizinka II (8)

04:50 - 06:35, úterý (30. duben)

Prima Love

Herci: S. Heughan, C. Balfeová

Lišákovo doupě. Seriál VB (2015). Claire s Jamiem se nepodařilo včas zabránit povstání. Teď už jim nezbývá nic jiného, než se do povstání Jakobitů zapojit, protože princ Karel Eduard je už v Anglii s vojskem. Jamie se snaží přimět vůdce klanů, kteří ještě nejsou rozhodnutí, aby se k povstání přidali a tím zvýšili šance na vítězství. (105 min)

Jamie s Claire se vrátili do Skotska, do rodinného sídla Fraserů, Lallybroch, kde jsou srdečně vítáni Jamieho sestrou Jenny a jejím manželem Ianem. Klidné dny v rodinném sídle netrvají dlouho. Jamie obdrží dopis od bratrance, v němž bratranec vyjadřuje obdiv nad Jamieho odvahoou a k dopisu přiložil dokument s erbem Stuartů. V dokumentu jsou jména vůdců klanů, kteří přislíbili věrnost Karlu Stuartovi a podporují božské právo Stuartů na britský trůn. V dokumentu je Jamieho jméno, i když se Jamie pod nic nepodepsal, a Jamie bude považován za zrádce Britů. Jamiemu je jasné, že teď už bránit povstání nemá cenu. Jamie, za doprovodu Claire, navštíví svého dědu lorda Lovata, kterého viděl jen jednou v životě, aby zjistil zda Lovat podpoří Jakobity. U Lovata se Jamie sejde se svým strýcem Columem MacKenziem, jehož klan chce zůstat neutrální a večer se u jednoho stolu sejdou i vůdci dalších klanů, které Jamie nepřesvědčí, aby povstání podpořili. Jamie ví, že pokud se mu nepodaří získat více klanů, vše dopadne špatně, a klíčem k úspěchu je získat podporu od Lovata. Claire s Jamiem zkusí přimět Lovatova syna Simona, aby se otci vzepřel a přidal se k povstání, jelikož se domnívají, že kvůli synovi poskytne Lovat své muže. Claire navíc zjistila, že lord Lovat má vlastní vědmu Maisri, k níž se chová velmi hrubě, když Maisri vidí něco, co se lordovi nelíbí. Claire vědmu vyhledá a zjistí, že Maisri viděla, jak se někdo pokusí Lovata zabít. Claire předstírá v přítomnosti Lovata a ostatních mužů vidění a řekne Lovatovi, že se jej někdo pokusí zabít. Lovat se rozčílí, chce Claire vyříznout jazyk, ale v tom mu zabrání jeho syn Simon, který veřejně vyjádří svou osobní podporu Jakobitům a princi Karlu Eduardovi. Simonův otec je naštvaný, nechá Simona, ať jde bojovat, ale bez jeho podpory a podepíše s Columem MacKenziem smlouvu o neutralitě. Druhý den odjíždí z Lovatova sídla všichni, včetně Simona, ale kousek od sídla čeká na Simona, Jamieho a Claire Lovat, aby předal svému synovi své muže. Lovat si tím pojistil to, že v případě neúspěchu bude zrádce jeho syn a v případě úspěšného povstání si Lovat připíše zásluhy…

Další díl: 1. květen, 04:40
Cizinka II (9)

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «