Menu

Deset století architektury

09:55 - 10:10, sobota (12. srpen)

ČT2

Olomoucké kašny. Dokument (1997). Pozoruhodný soubor barokních fontán na olomouckých náměstích působivě propojuje dějiny města s náměty z římské mytologie. (15 min)

Tento díl cyklu Deset století architektury je věnován třem moravským synagogám - v Mikulově, v Holešově a v Brně. U všech tří staveb udává architektonický ráz jejich bohoslužebná funkce, ale jejich konstrukce vždy odpovídá dobovým stavebním technikám a je ovlivněna panujícím uměleckým slohem. Tyto tři synagogy tak představují tři různé umělecké slohy - renesanci, baroko a funkcionalismus.Synagoga v Holešově byla vystavěna v renesančním slohu, pozornost zde poutají unikátní původní detaily vybavení: kamenné umývadlo, pokladnice, předčítací pult a další. Dnes je v jejích prostorech výstavní expozice Židé a Morava. Mikulovská synagoga byla přestavěna v době vrcholného baroka, ačkoliv zde nalezneme i renesanční základy a téměř rokokovou výzdobu. Celá synagoga, vytvořená pravděpodobně architektem Johanem Christianem Oedtlem, je harmonickým prostorem výjimečně hodnotné barokní kompozice, který je charakterizovaný elegancí proporcí a konstrukčních prvků. Střízlivé, funkcionalistické pojetí vtiskl brněnské synagoze architekt Otto Eisler a tato synagoga jako jediná na Moravě slouží svému původnímu náboženskému poslání.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «