Menu

Edvard Beneš - tragédie politika (2/2)

15:35 - 16:30, úterý (16. leden)

ČT2

Dokument (1991). Teprve v roce 1990 byl odtajněn archiv E. Beneše, a tak mohl vzniknout rozsáhlý dokument, který nás seznamuje s do té doby neznámými fakty ze života druhého československého prezidenta a dobou, ve které žil. (55 min)

Dvoudílný dokumentární film je pronikavým svědectvím o politické dráze výjimečného muže, na kterého vrhají příliš dlouhý stín bouřlivé dějiny minulého století. Symbolickým předělem na konci minulého dílu byla smrt T. G. Masaryka a Benešovy začátky ve funkci prezidenta. Ty byly poznamenány soumrakem demokracie ve střední Evropě a přímou hrozbou zániku samostatnosti Československa. Zájem západních mocností za každou cenu zachovat v Evropě mír vedl nejprve k vynucenému odstoupení pohraničí a v březnu 1939 ke konečnému obsazení okleštěné republiky říšskou armádou. V tu dobu byl již Beneš v londýnském exilu, kam se uchýlil po své abdikaci na podzim předchozího roku. Prohru danou spíše okolnostmi, než jeho slabostí, přijmout nehodlal a usilovně navázal na diplomatické tažení, s nímž slavil tak velké úspěchy během první světové války. Skutečně se mu podařilo navázat opět rozhovory jak s předními spojeneckými mocnostmi, tak se Stalinem, k němuž choval zvláštní obdiv. Reálně neexistující Československo se stalo silou Spojenců, se kterou se počítalo při poválečném uspořádání. Beneš se vrátil do vlasti jako vítěz, už při košických jednáních v roce 1945 však začalo jeho neporozumění s nově ustanovenou vládou ovládanou komunisty. Rozhodl se využít všechny zesílené pravomoci prezidenta a znovunabytou autoritu, aby oslabil pozici této strany ve státě. Bohužel, přecenil své síly a nepřítele. Jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval, přesto se znovu ucházel o post prezidenta a v čele země setrval. Neabdikoval ani při únorových událostech roku 1948 a pro nové diktátory tak byl vhodnou záminkou pro postupné utužování režimu. Přesto nakonec nepodlehl a odmítl podepsat nedemokratickou ústavu – po protestní abdikaci se Beneš stahuje do pozadí a v září 1948 umírá. Završila se tak tragédie politika, který za všech okolností bojoval prostředky, jakých byl schopen. Jeho hlavní slabostí bylo, že neodhadl, kdy je pravý čas odejít a předat boj o demokracii těm, kteří k němu měli dostatek sil.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «