Menu

Exodus: Bohové a králové

00:10 - 03:20, úterý (13. listopad)

Prima MAX

Herci: S. Weaverová, Ch. Bale, A. Paul, J. Edgerton, J. Turturro

Dobrodružný film VB/Šp./USA (2014). Prvotní přátelství faraona Ramesse II. s Mojžíšem se změní v krvavou zášť. Mojžíš trvá na tom, aby vládce propustil izraelské otroky po 400 letech poroby a nechal je odejít do Země zaslíbené. (190 min)

V době 1 300 let před Kristem už byli Izraelité čtyři sta let otroky Egypťanů. V paláci faraonů v Memphisu vládne faraon Sethi. Jeho syn Ramesse má jediného dobrého přítele, a tím je Mojžíš. Do boje proti Chetitům vysílá faraon syna i Mojžíše, kterého se jeho rodina ujala jako sirotka, a dává každému meč toho druhého, aby se navzájem chránili a nikdy se neopustili. Bitva, ke které se schyluje, se má odehrát u Kadeše a vítězem není ani jedna strana. V lítém boji ale Mojžíš zachrání Ramessovi život… Krátce nato vysílá Sethi Ramesse za místokrálem Hegepem do Pithómu, kde dochází ke vzpourám otroků. Mojžíš se nabídne, že pojede místo něj a v Pithómu zjišťuje, že místokrál si žije nad poměry a faraona okrádá. Přitom žádá o další vojáky, aby mohl lépe chránit město před případnými vzbouřenci. Na zpáteční cestě dojde k potyčce mezi Mojžíšem a dvěma strážci města, kteří na něj zaútočí. Mojžíš se setkává s otroky, kteří se shromažďují kolem starého muže jménem Nun. Ten Mojžíše zve k sobě a tam mu vyjeví, že i on je Izraelita. Před jeho narozením se objevilo proroctví, že se zrodí vůdce, protože byl ale vydán rozkaz pozabíjet všechny prvorozené syny, byl poslán v košíku po řece a ujala se ho egyptská královská rodina. Miriam, která se o něj, stejně jako o Ramesse, v dětství starala, je jeho sestra. Mojžíš ničemu nevěří… Dva zvědové ale zprávu o tom, že je Mojžíš Izraelita, tajně donesou Hegepovi, který se ihned vydá do Memphisu, aby ji tlumočil faraonovi. Sethi však mezitím onemocněl a umírá. Na trůn nastupuje Ramesse. Když mu místokrál sdělí, co se dozvěděl, povolá si Miriam a ptá se, jestli je Mojžíšova sestra. Miriam odpoví ne, za což jí hrozí useknutí ruky. Vtom zasáhne Mojžíš a přiznává, že je tomu tak. Ramesse se domnívá, že to řekl jen proto, aby sestru uchránil trestu. Přesto ale Mojžíše vyžene ze země, a chvíli dokonce uvažuje, že ho zabije. Mojžíš odchází z Memphisu a cestou ho přepadnou dva muži, které za ním vyslala matka Ramesse Tuja, která ho nenávidí. Mojžíš je ale oba zabije. Dorazí k Tiranské úžině u Rudého moře a zastaví se ve vesnici pastevců. Seznamuje se s knězem Jetrem a jeho krásnou dcerou Siporou, kterou si bere za ženu. Zůstává ve vesnici a sám se stává pastevcem. Po devíti letech, když už má syna Geršoma, jednoho deštivého dne zabloudí na horu, kam vesničané nikdy nechodí, a srazí ho padající kamení. Náhle uvidí hořící keř a zjeví se mu boží posel v podobě malého chlapce. Nabádá ho, aby osvobodil svůj lid a vyvedl ho z Egypta. Manželka Sipora vidění nevěří, Mojžíš ale přesto odjíždí. Vrací se k Nunovi, jehož syn Jozue se stává jeho společníkem. Posléze navštíví Ramesse a znovu ho žádá, aby izraelským otrokům dal svobodu a propustil je ze země. Ramesse poznává, že Mojžíš našel nového Boha, a tak se stávají úhlavními nepřáteli. Rozhodne, že má zemřít spolu s celou svou rodinou. Vysílá vojsko, které Mojžíše hledá a dopouští se přitom neuvěřitelného násilí. Den co den nechá Ramesse popravit jednu rodinu namísto Mojžíšovy. K tomu se mezitím přidává stále větší množství mužů, kteří si pod jeho vedením chtějí vybojovat svobodu a vydat se do Země zaslíbené. Mojžíš je cvičí a pak se mu opět zjeví malý chlapec, který mu řekne, ať se dívá. A Mojžíš se stává svědkem deseti ran, které na Egypt seslal Bůh: napřed zrudne voda v Nilu a leknou všechny ryby, následuje zničení úrody, záplava žab, které umírají, a z červů, kterými jsou poseté, se vylíhnou mračna much a komárů. Lidé i dobytek umírají na mor a po těle mají ošklivé vředy. Město zasáhne prudké krupobití. Když Ramesse, namísto aby uvolnil lidu část ze svých zásob obilí, mu stanoví ještě tvrdší pracovní podmínky, následuje příval kobylek. Hladový lid přepadne faraonovy sýpky a Ramesse do něj nechá střílet. Slibuje, že na Mojžíše sešle stejnou kletbu jako on na Egypt. Mojžíš ho opět přichází varovat: jestli do západu slunce nevyhoví jeho žádosti, stane se něco strašlivého, co on sám nedokáže zastavit.

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «