Menu

Hitlerovi bodyguardi (5)

01:20 - 02:25, pondělí (14. říjen)

Prima

Pokusy Židů a emigrantů o zavraždění Hitlera. Dokumentární seriál USA (2008). V roce 1938 podnikli zoufalí Židé několik útoků proti nacistickým pohlavárům. Hitler v odpověď rozpoutal proti izraelitům, kteří ještě v Německu zbyli, pogrom nazývaný Křišťálová noc (65 min)

Antisemitismus byl podstatou nacistické ideologie. Po požáru říšského sněmu útoky proti politicky a finančně vlivným Židům zesílily. V roce 1935 zavedl Adolf Hitler tzv. norimberské zákony, které zbavovaly občanství osoby s negermánskou krví, zakazovaly Židům vykonávat jisté profese a studium na univerzitách. Řada Němců židovského původu emigrovala do Palestiny a do dalších států. Nespokojení mladí němečtí Židé se začali přidávat k podzemním opozičním skupinám...V roce 1930 byl z NSDAP pro své socialistické zásady vyloučen Otto Strasser, který později v Praze založil organizaci Černá fronta. Jeho bratr Gregor zůstal v Německu, kde byl zastřelen. Heinrich Himmler byl pověřen vytvořit zpravodajskou službu SD, která pod vedením Reinharda Heydricha pracovala souběžně s gestapem. Pronásledovala odpůrce nacistů a posílala je do koncentračních táborů. První z významnějších útoků proti nacistům mimo Německo podnikl židovský student David Frankfurter, který zastřelil hlavu švýcarských nacistů a antisemitu Wilhelma Gustloffa. I Černá fronta Otty Strassera chtěla odpálit bombu při Hitlerově veřejném vystoupení v Norimberku. Židovský student Helmut Hirsch měl bomby v Norimberku položit, byl však prozrazen a popraven...V roce 1938 sedmnáctiletý Žid Herschel Grünspan, pohoršen tím, že jeho příbuzní, polští Židé, byli deportováni z Německa do Polska, postřelil tajemníka německého velvyslanectví ve Francii. Hitler rozpoutal pogrom na Židy, kteří v Německu zbyli. Během takzvané Křišťálové noci byly vypáleny synagogy, rabovány židovské obchody a domy, jejichž majitelé byli zatýkáni. Hitler začal hovořit o zničení celé židovské rasy v Evropě...Německo obsadilo Polsko, Československo a Rakousko a blížila se druhá světová válka. Mnozí Hitlerovi generálové však měli z rozpoutání války v Evropě strach a v tajnosti začali spřádat plán na Hitlerovo zatčení a případně i zastřelení...

Další díl: 20. říjen, 07:30
Hitlerovi bodyguardi (6)

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «