Menu

Hledání dolů krále Šalomouna

21:15 - 22:10, pátek (3. březen)

ČT2

Dokument VB. Opakování 6.3./ČT2 a 8.3./ČT2. Pátrání po bájných dolech ze Starého zákona (55 min)

Král Šalomoun, syn Davidův, panovník prvního izraelského království a stavitel prvního jeruzalémského chrámu. Podle bible byl nejen nejmoudřejší, ale také nejbohatší ze všech králů. Kde však ke svému bohatství přišel? Legendy vyprávějí o dolech na zlato a na měď. V jordánské poušti před časem byly nalezeny třicet metrů hluboké důlní šachty, vysekané do skalního podloží a zbytky po starověké tavbě rud. Bible se kromě Šalomounova obrovského bohatství zmiňuje i o jeho stavitelských zásluhách. V Jeruzalémě postavil slavný Šalomounův chrám, ve kterém byla uložena Archa úmluvy. Jednalo se o duchovní centrum nově sjednoceného izraelského království. O tři tisíce let později je Šalomoun uctíván třemi náboženstvími Svaté země. Židé ho milují jako stavitele prvního chrámu. Pro křesťany je nejmoudřejším ze všech starozákonních králů. A muslimové ho uctívají jako jednoho ze svých největších proroků – Sulejmana.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «