Menu

Jan Hus

21:35 - 00:00, sobota (6. červenec)

ČT2

Jan Hus
Více obrázků

Herci: K. Höger, Z. Štěpánek, L. Pešek, V. Matulová, J. Pivec

Historické drama ČR (2015). O výjimečném mistru Janu Husovi a slavných synech Karla IV., bratří Václava a Zikmunda, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Scénář E. Kantůrková. Hudba M. Kocáb. Kamera V. Smutný. (145 min)

Co zavedlo výjimečnou osobnost, filozofa, teologa a člověka, mistra Jana Husa až k ukrutné smrti upálením? Význam jednoho z největších velikánů naší historie je dobrým důvodem, abychom se pokusili mu alespoň porozumět. I kdybychom s ním nesouhlasili. Spisovatelka Eva Kantůrková a režisér Jiří Svoboda nás vedou příběhem mistra Jana Husa od počátku XV. století až ke kostnické hranici. Sledujeme myšlenkové a mravní drama, jež předběhlo o celé století zásadní zlom evropského vývoje. Dokážeme dnes pochopit jeho přesvědčení o nezbytnosti respektu k mravnímu imperativu a individuálnímu svědomí? Můžeme rozumět Husovu přesvědčení o poselství Krista, jako jediného kompasu, který je nadřazen všem mocenským strukturám – světským i církevním? Dramatický děj je ukotvený ve spletitém střetu názorů, ambicí a mocenských manipulací církevních i světských autorit – krále Václava IV., jeho bratra Zikmunda, arcibiskupa Zbyňka a tří papežů, kteří si dělají nárok na pastýřský stolec a z toho titulu i na odváděné daně. Západní církev prochází těžkou mocenskou i mravní krizí. Jan Hus, kněz a Mistr Karlovy university, pociťuje spoluzodpovědnost za osud rozštěpené církve ve vztahu k věřícím a dospěje k přesvědčení, že jedinou cestou je víra v živého Krista a jeho učení. Volá po mravnosti těch, kteří mají být věřícím duchovními pastýři. V hlavní roli exceluje Matěj Hádek.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «