Menu

Krabat: Čarodějův učeň

16:05 - 18:25, čtvrtek (26. prosinec)

Prima MAX

Herci: D. Brühl, H. Koffler, D. Kross, R. Stadlober, Ch. Redl, P. Kalenbergová, A. Thalbachová, Ch. Hübner, M. Grove

Pohádka N (2008). Během třicetileté války v Německu se čtrnáctiletý Krabat potlouká zemí a žebrá. Díky opakujícímu se snu se dostane až do mlýna, kde vládne čaroděj, který všechny ostatní studenty učí černé magii, ale zároveň si bere jejich životy k zachování toho svého. (140 min)

V roce 1646 byly německé země již dlouhou dobu zmítány strašlivými válkami, kterým se říká třicetiletá válka. Jejím výsledkem bylo zpustošení celé Evropy a statisíce lidí zemřely. Kdo zůstal před válkou a hladem ušetřen, musel bojovat s jiným nepřítelem – s morem. Bylo to období mezi Novým rokem a Třemi králi. Krabat, tehdy čtrnáctiletý sirotek, putoval jako koledník se svými dvěma přáteli ode vsi ke vsi. Tu noc měl zase sen, který se mu opakoval po několik nocí. Jedenáct krkavců sedělo na bidle a hledělo na něj a jedno místo bylo volné. Jakýsi hlas ho nabádal k tomu, aby šel do Schwarzkolmu do mlýna, a nebude toho litovat. Je povolán k vyššímu poslání a už nebude trpět hlady. Krabat, navzdory přísaze, že zůstanou spolu, opustil své přátele, vyslyšel temné volání krkavců a šel do mlýna, kde se stal učedníkem mistra. Nežije v mlýně sám, kromě něj je tam ještě jedenáct dalších chlapců. O velikonoční noci je mistr po dvojicích pošle na místa, kde zemřel člověk násilnou smrtí. Krabatův společník Tonda mu na čelo namaluje znamení tajného bratrstva a pak se stanou neviditelnými. Společně zajdou do blízké vesnice, kde se Krabatovi zalíbí jedna místní dívka, když ji zachrání před pádem na zem. Tím, že se jí dotkl, se pro ni stane na chvíli viditelným. Ve vesnici žije i dívka jménem Woršula a zdá se, že jsou s Tondou do sebe zamilovaní. Tonda pak Krabata žádá, aby se do mlýna už nevracel, protože jinak se stane něco, co ho navždy oddělí od obyčejných lidí. Bude muset slíbit mistrovi poslušnost navždycky. Krabat nesouhlasí, nemá žádný jiný domov. Tonda ho varuje, nikdy nesmí před mistrem prozradit jméno své dívky. Po složení slibu začal Krabat pracovat s ostatními i ve mlýnici, která mu až dosud byla zapovězená. Práce to byla těžká a on musel dokázat, že překoná všechny překážky a za žádnou cenu se nikdy nevzdá. Za to měl být odměněn tím, že byl přijat do okruhu mistrových žáků. Odteď i jemu začíná vyučování v černém umění. Musí se však zbavit křížku po matce, který ho prý oslabuje. Krabat spolu s křížkem pohřbil nejen vzpomínky na své dětství, ale i na celý svůj život před životem ve mlýně. Od nynějška mu mělo záležet jen na černé magii. Po celé léto se Krabat ze všech sil snažil přiblížit schopnostem ostatních mládenců. Myšlenka, že je nadřazen obyčejným lidem, byla nesmírně svůdná a vycházela z ní neodolatelná moc. Léto uběhlo jako nic a vedle hodin naplněných prací přineslo mládencům hodiny lehkosti na polích kolem mlýna. Konečně pro Krabata nastal den, na který tak dlouho čekal. Stal se tovaryšem mezi tovaryši. Dokázal se proměnit v krkavce. Krabat a Tonda se stali přáteli a Krabat se Tondovi svěřil, že by moc rád viděl tu dívku z vesnice. Moc mu chybí. Tonda mu znovu připomíná, že mistr se nikdy nesmí dozvědět její jméno. Mistr u večeře vypráví, že viděl v okolních vesnicích vojáky, kteří vesnice plundrovali. Následující den by měli dorazit do Schwarzkolmu. Mistr dovolí chlapcům, aby vesnici ochránili. Je to dobrá příležitost k tomu, aby Krabat ukázal, co se naučil. Do vesnice ale nepůjdou všichni, jen ti nejlepší z nich. Tonda udělá chybu a mistr se dozví Woršulino jméno. Následujícího dne je Woršula nalezena mrtvá. Tonda se z toho nemůže vzpamatovat a straní se ostatních. Mistra k smrti nenávidí. Přichází zima. Mistra začalo trápit, že stárne. Vlasy mu zešedivěly a zřídly, stal se nemotorným a netrpělivým. Poslední den v roce starý a churavý mistr mlýn opustil. Zdálo se, že chlapci nejsou překvapeni. Mlýn se zastavil a pohledy mládenců naznačovaly, že vědí, že se stane něco zlého. Tonda vede divné řeči a nabádá Krabata, aby jednomu z chlapců věřil. Neřekne mu jméno, má poslouchat své srdce a také, že má každý měsíc donést dva pytle mouky pod strom u vesnice. Každého Silvestra musí být jeden z chlapců obětován kmotrovi, aby mistr zase získal zdraví, sílu a mládí. V noci se ozývá zoufalý Tondův křik, který se stává obětí. Dokončení v kartě pořadu.

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «