Menu

Krajina pro život

02:00 - 02:15, úterý (28. únor)

ČT2

Dokument (2010). Ze zemědělské krajiny můžeme mít nejen užitek, ale s trochou ekologického myšlení jí vrátíme i její původní rozmanitost a krásu. (15 min)

Za poslední tisíce let člověk výrazně změnil tvář krajiny. Zemědělec z ní vytvořil jednotvárný produkční prostor, který vyhovuje moderní technice. Televizní dokument přináší příběhy tří ekozemědělců, kteří se rozhodli vrátit krajině kus její původní tváře. Nejprve kamera zavede diváka do západních Čech, na rodinnou farmu manželů Lněničkových. Ekofarma leží ve srážkovém stínu Krušných hor, a proto se zaměří především na produkci ovoce v ekologických sadech. Druhý pohled na krajinu nám přinese ing. Knížek, který je spolumajitelem jedné z největších mléčných ekofarem u nás. Rozsáhlé plochy polí a luk postupně dělí na menší celky, vedení ekofarmy na své náklady zakládá nové meze, stromořadí i tůně a snaží se částečně napravit unifikaci naší krajiny z minulých let. Třetí ekofarma leží na úpatí Hrubého Jeseníku a specializuje se na chov skotského gallowayského skotu. Pozemky ekofarmy sousedí s přírodní rezervací Přemyslovské sedlo, která je proslulá druhovým bohatstvím mokřadních luk. Také pastviny a louky ekofarmy patří k nejbohatším květnatým loukám u nás. Na nich najdeme desítky druhů chráněných rostlin, včetně vzácných orchidejí. Farmář, ing. Pur, se pokouší toto bohatství udržovat, a to velmi pozdním sekáním luk a malým počtem kraviček na pastvinách. Rozsáhlé svažité louky pak rozděluje mezemi, kde vysazuje stovky nových stromů. Příběhy tří farmářů - ekozemědělců dokazují, že pokud člověk chce, může vrátit krajině nejen druhovou bohatost, ale i krásu...

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «