Menu

Kráska a zvíře

12:55 - 15:25, čtvrtek (20. prosinec)

Prima MAX

Romance Fr. (2014). Když bohatý kupec přijde o všechny své lodě, ocitne se s rodinou na mizině. Nezbývá mu, než přijmout dary od neznámého majitele zanedbaného zámku. Poté, co se při odchodu proviní utrhnutím růže, vyžádá si netvor jeho život. Pro otce se obětuje jeho krásná nejmladší dcera, která se vydává sloužit netvorovi. (150 min)

Bohatý kupec, kterému po smrti milované ženy přinášelo radost jen jeho šest dětí, tři chlapci a tři dívky, byl váženým měšťanem do chvíle, než ztroskotaly jeho tři lodě i s nakoupeným zbožím. Rodina zkrachovala a odstěhovala se na venkov, kde nejmladší kupcova dcera Belle začala pěstovat zeleninu. Dvě starší kupcovy dcery, Anne s Clotildou, stále jen naříkaly nad chudobou a synové se snažili Belle pomáhat se zkrášlováním zahrady. Když kupec přiveze zprávu, že jedna z jeho lodí byla vytažena z moře s nepoškozeným zbožím, vydá se do přístavu s nejstarším synem Maximem. Tam se ale dozví, že všechno zboží patří nálezci. Rozčílený Maxim se někam vytratí, a otec jej hledá v krčmě nevalné pověsti. Když kupec řekne v hostinci synovo jméno, hostinský jej nabádá, aby rychle utekl, neboť mezi hosty je banda vedená Perducasem, kterému Maxim dluží peníze. Kupec unikl, ale cestou domů jej zastihla sněhová bouře, a tak se uchýlil do neznámého a zanedbaného zámku. Tam plál v krbu oheň a stůl byl prostřen. Kupec se nasytil, a dokonce si odvezl truhly, v nichž byly všechny věci, které chtěly koupit Anne s Clotildou. Posilněný kupec se vydal na cestu k domovu, procházejíc kolem růžového keře, kde si vzpomněl na Bellu, která požádala jen o jednu růži. Sotva kupec růži utrhne, skočí na něj netvor s chlupatou tváří a kupec musí za růži zaplatit životem. Netvor však nechá kupce odvézt domů náklad, s tím že se musí vrátit. Když Belle uslyší, že musí otec zaplatit životem za jednu růži, vydá se k netvorovi sama. Belle je připravená zemřít místo otce, ale netvor nemá v úmyslu Belle zabít, nýbrž se raduje z její přítomnosti. Bellle žije na zámku v blahobytu, může se pohybovat po celém panství, ale nesmí vycházet po setmění ze zámku a každý večer, když zazní zvon, musí s netvorem povečeřet. Belle se stýská po domově, a proto požádá netvora o návštěvu rodiny. Netvor ji nejprve nechce pustit, ale poté, co se Belle rozčílí a na útěku málem umře, ji netvor za rodinou vyšle. Když Belle přijde domů, jsou všichni v úžasu, neboť je Belle oblečená do krásných šatů a její plášť zdobí drahý šperk. Maxim, který je i s bratry vyzbrojen, neboť očekává příchod Perducase, sebere Belle šperk z pláště a s prostředním bratrem vyráží za Perducasem, který se rád nechá zavést do opuštěného zámku, plného drahokamů. Nastal čas odjezdu a Belle zjišťuje, že jí bratr Maxim vzal koně, který jediný zná cestu do zámku. Belle se i tak dostane na panství netvora, kde už začal boj mezi netvorem a nezvanými hosty. Belle se podaří boj na chvíli zastavit, ale Perducas netvora probodne. Belle požádá své bratry, aby jí pomohli dostat netvora do jedné ze zámeckých komnat. Tam vhodí netvora do studny s živou vodou, netvor obživne a Belle, která netvora miluje, svou slzou vrátí netvorovi jeho lidskou podobu…

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «