Menu

Lidstvo: Příběh nás všech (2/12)

14:45 - 15:35, neděle (19. leden)

ČT2

Dokument USA. Jak vypadal a jak se proměňoval člověk v průběhu lidských dějin? Jak se učil zvládat síly přírody a vytvářet společenství za pomoci čím dál vyspělejších vynálezů a technologií? Další část unikátní série sleduje bouřlivou historii prvních civilizací a zánik největších říší i naléhavou potřebu hledání nových přírodních zdrojů (50 min)

Nově objevené přírodní zdroje umožní vznik nových technologii a dávají moc novým vůdcům. Objevují se nové ideály a myšlenky, jež mají moc přetvořit lidský způsob života. Po dlouhé závislosti na bronzu představovalo železo mnohem kvalitnější kov, jehož zpracování ovšem vyžaduje větší dovednosti. K ukutí železa je také zapotřebí kvalitního paliva: dřevěného uhlí. Vykácením velkých lesních oblastí pro potřeby sléváren dochází k proměně krajiny. Lidé mění své životní prostředí. Na řeckých planinách ohlašuje železo též novou éru válečnictví. Sparta, jež má k dispozici nejbohatší zásoby železné rudy v Řecku, je odhodlaná válčit s výbojnou Persii. Tváří v tvář mocnému nepříteli se odvěký rival Sparty, městský stát Athény, musí rozhodnout, zda přijmou Peršany jako své nové pány, anebo se do boje postaví po boku Sparťanů. Politické rozhodnutí v Athénách neučiní vůdcové, vládne tu nový politický systém, zvaný demokracie. Odtud vyrůstají kořeny dnešních politických zřízení. V mnoho kilometrů vzdálené Číně dává litina, výsledek nové technologie zpracování železa, možnost vyrábět zbraně sériově. Čínští kovodělníci tak kladou základy průmyslové budoucnosti lidstva. Tato technologická revoluce je podmíněná jedním z největších hybatelů dějin – válkou. Vojáci prvního čínského císaře mění podobu válčení novou zbraní: kuší. Zatímco v Číně se z železa kuje říše, od afrického pobřeží vyplouvá flotila na jednu z prvních zaznamenaných objevitelských cest. V čele flotily šedesáti lodí stojí dobrodruh a cestovatel, kartaginský král Hanno, zvaný Mořeplavec. Spolu s fénickou expanzí se šíří i znalost abecedy. Po celém světě ustupují lokální náboženství novým, silným druhům víry šířeným psanou formou, které s námi zůstávají dodnes

Další informace: skryté titulky

Další díl: 20. leden, 20:00
Lidstvo: Příběh nás všech (3/12)

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «