Menu

Lidstvo: Příběh nás všech (8/12)

20:00 - 20:55, pondělí (2. březen)

ČT2

Dokument USA. Opakování 3.3./ČT2 a 8.3./ČT2. Jak si lidé podmaňovali svět? Osmá část cyklu o dějinách lidstva pokrývá Drakeovy korzárské úspěchy v alžbětinské době, krach tulipánové obchodní horečky v Nizozemsku, osídlení Otců poutníků na americké půdě a zápas o přírodní zdroje v Africe (55 min)

Lidé si nyní postupně podmaňovali svět s pomocí zlata, stříbra, přírodních zdrojů, obchodních komodit i vlastnictví otroků. Úspěšný korzár Francis Drake měl pověřovací listiny podepsané anglickou korunou, povolení přepadat a ničit španělské lodě. Pomocí léčky uloupil ze španělské galeony Cacafuego 26 tun stříbra, jež vezla z nalezišť v Jižní Americe. Španělský král vypsal na jeho hlavu obrovskou odměnu. Španělské flotily v té době vytvořily novou atlantickou námořní trasu a na trhy se dostalo obrovské množství zboží, které od základu změnilo celý evropský obchod. Vznikla nová obchodní centra: Sevilla, Lisabon, Londýn, Amsterdam. Zhruba sto let po španělském záboru Nového světa se Holandsko díky prudkému rozmachu globálního obchodu stalo jednou z nejbohatších zemí na světě. Holanďané ovládli přibližně polovinu světové námořní dopravy a Amsterdam se stal městem velkých příležitostí. Zde v roce 1639 vzniká „tulipánová horečka“, rodí se obchodní spekulace, investiční bublina, která brzy praskne. Nové bohatství zároveň proměnilo společenské poměry v Evropě. Skupinu náboženských radikálů anglického původu, jež žili v Nizozemsku, to vedlo k zavržení zdejšího způsobu života. Vydali se, jako Otcové poutníci, založit novou osadu v Americe, kde by si mohli zachovat svoji kulturní identitu a udržovat náboženské hodnoty. Amerika představovala pro Poutníky nepopsaný list. Světový obchod měl, v době kdy se nejžádanější komoditou stala cukrová třtina, také dopad na život v Africe, odkud se na portugalské a španělské plantáže v Americe a Karibiku dováželi otroci.

Další informace: skryté titulky

Další díl: 9. březen, 20:00
Lidstvo: Příběh nás všech (9/12)

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «