Menu

Místa života

11:35 - 12:30, sobota (27. duben)

ČT2

Místa života
Více obrázků

Dokumentární film. Příběh krajiny, která přišla o svůj přirozený organismus - a ráda by jej získala zpátky. O tom, jak člověk získává, co potřebuje - ale i o tom, jak by měl vracet, co si půjčil. Dokumentární film ukazující, co jsou biotopy, proč jsou důležité a jak je lze stvořit tam, kde jsme je zničili. (55 min)

Průvodce Tomáš Gremlica, ekolog, poutavým způsobem přibližuje, jakou tíhou dopadá lidská potřeba těžit potřebné zdroje na naši budoucnost, a názorně ukazuje, jak si lze vybrat dobrou, ale také špatnou cestu k nápravě. Může jít o těžbu uhlí, kamene, písku nebo štěrku. Nicméně výsledek je vždy tentýž – dojde k masivnímu zásahu do krajiny, do přirozeného a promyšleného biotopu, který funguje jako jeden velký organismus. Zpravidla je tento organismus narušen, nebo úplně zničen. Zvířata se odstěhují jinam, rostlinné populace zaniknou, z krajiny zmizí voda, mnohdy pak s ní i veškerý život. Příroda je ovšem mocná a neuvěřitelně silná, aby se i s mnohdy radikálními zásahy pustila do souboje. Do souboje, který kupodivu stále dokáže vyhrávat. Po určitém čase se totiž v téměř každé lokalitě začnou objevovat první rostliny, hmyz a nakonec i živočichové. Přes nepříznivé okolnosti jsou tyto organismy schopny zabydlet vlastně jakýkoli vytěžený či jinak zdevastovaný prostor. A jsou-li podmínky příznivé a pomoc přírodě citlivá, může taková znovuzrozená krajina dokonce přilákat chráněné druhy a stát se unikátním biosystémem. Jen je třeba postupovat s rozmyslem, a mnohdy i podle pravidla, že méně je někdy více. Zkrátka – že je lepší více naslouchat samotné krajině, než jí vnucovat svoji vlastní představu. Aby nevznikla představa, že jde o pár zpustlých rumišť, je potřeba uvést ještě dva další údaje: rozloha těchto ploch zabírá přes 1200 kilometrů čtverečních, což dělá přes 1,6 % z celkové plochy České republiky.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «