Menu

Muž se železnou maskou

14:25 - 17:05, čtvrtek (26. prosinec)

Prima

Herci: L. DiCaprio, J. Irons, J. Malkovich

Dobrodružný film USA/Fr. (1998). Rok 1662 je v Paříži poznamenán velkou bídou a nespokojeností lidu. Zatímco obyvatelé nemají co jíst, mladý král Ludvík XIV. pořádá ve Versailles okázalé slavnosti. Slavní mušketýři sice zestárli, ale ani věk jim nezabrání, aby znovu pozvedli kordy a postavili se proti zhýralému králi. (160 min)

Rok 1662 je v Paříži poznamenán velkou bídou a nespokojeností lidu. Zatímco obyvatelé nemají co jíst, mladý král Ludvík XIV. pořádá ve Versailles okázalé slavnosti. Slavní mušketýři zestárli, ale to nic nemění na jejich bojovném duchu. Aramis našel novou cestu ve víře, Athos se těší ze svého syna Raoula, Porthos dál prohání pěkné dívky, přestože si stále stěžuje na neduhy a nepříjemnosti stáří, a d’Artagnan nadále věrně slouží králi. Aramis obdrží zprávu, aby se dostavil do zámku, kde ho král pověřuje tajným úkolem: protože jezuité štvou lid proti němu, má Aramis najít jejich vrchního představeného a zabít ho. Ludvík ovšem ani zdaleka netuší, že tímto představeným je právě Aramis. Athosův syn Raoul je zamilovaný do krásné Christine, která ale padla do oka také králi, jenž z ní chce učinit svou milenku. D’Artagnan varuje krále před nebezpečím, protože mezi lidem panuje velká nespokojenost, ale král nedbá, přestože brzy dojde k útoku na jeho osobu. D’Artagnan mu zachrání život. Athos se s překvapením dozvídá, že jeho syn stáhl žádost o přijetí k mušketýrům a nechal se naverbovat do války. Je zděšený, stejně jako Christine, oba vědí, že král ho do války poslal proto, aby ho oddělil od Christine; d’Artagnan ale slibuje, že s králem promluví a pokusí se zajistit Raoulovi bezpečí. Král se za to zaručí, ovšem slib nedodrží: Raoul je naopak poslán do útoku v první řadě a umírá. Porthos, pološílený žalem nad smrtí milovaného dítěte, přísahá pomstu a d’Artagnana obviňuje ze zrady. Král mezitím zve Christine do Versailles a učiní z ní svou milenku. Aramis se schází se svými přáteli mušketýry a pod tlakem posledních událostí navrhuje, aby krále vyměnili. Nikdo zatím netuší, oč se bude jednat, ale d’Artagnan přesto odmítá: svému králi bude sloužit dál. Mušketýři se rozcházejí. Aramis zavede své dva přátele do Bastily, kde je už šest let držen neznámý vězeň, který má na obličeji železnou masku. Když ji mušketýři sejmou, objeví tvář navlas podobnou Ludvíkově. Dozvědí se, že královna porodila dvojčata, ale ze strachu před případnými bratrskými rozmíškami a spory o trůn jednoho chlapce oddělili, vychovali na venkově a poté vsadili do vězení. Nyní hodlá Aramis, trýzněný výčitkami svědomí, protože o těchto skutečnostech věděl, a dokonce pomáhal chlapce ukrýt, násilnického Ludvíka vyměnit za jeho dvojče Philippa. Toho se lstí podaří dostat z vězeňské cely, kam mušketýři dopraví jakousi mrtvolu s maskou na tváři, kterou pod záminkou šíření moru zapálí. Nyní je třeba nešťastníka, který žil šest let pod maskou, naučit královským způsobům, čehož se mušketýři horlivě ujmou. K samotné výměně králů má dojít za tři neděle, během maškarního plesu, kde budou mít všichni účastníci masky. Christine teprve nyní dostává dopis od Raoula z fronty, a protože byl doručen do Versailles, pochopí, že její milý věděl o tom, co se stane po jeho smrti. Sžírají ji výčitky svědomí a králi řekne, že vždy milovala jen Raoula… Král, zasažen jejími slovy, urychlí konání plesu, aby se rozptýlil. Mezitím dochází v Paříži ke střelbě do protestujícího lidu, který hladoví. Během plesu se skutečně podaří omráčit Ludvíka a na jeho místo dosadit Philippa, jehož laskavé chování každého překvapí. Při pokusu dostat Ludvíka z paláce a dopravit ho do Bastily jsou ale spiklenci přistiženi d’Artagnanem a jeho mušketýry. Philippe je zadržen. Navzdory prosbám d’Artagnana i své matky se Ludvík rozhoduje uvrhnout své dvojče opět do vězení a nasadit mu masku. Zoufalá Christine, obviňující krále ze smrti svého milence, o níž se dozvěděla všechny podrobnosti, se oběsí. Král nařizuje sledovat d’Artagnana, který se – když poznal Ludvíkovu skutečnou povahu – opět přidává na stranu svých přátel, aby zabránil Philippovu uvěznění.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «