Menu

Na hranicích impéria

13:20 - 14:15, úterý (14. únor)

ČT2

Na hranicích impéria
Více obrázků

Dokument (2011). Sovětský svaz se rozpadl, pro Gruzii a Abcházii však tato změna přinesla řetězec krvavých konfliktů. Připravili P. Šustrová a I. Macharáček (55 min)

Rozpad Sovětského svazu dal samotnému Rusku, ale i ostatním sovětským republikám, oblastem a národnostem možnost uspořádat si společenský a politický systém bez diktátu Moskvy. Ne všude se to však podařilo bez krveprolití, válek, ne všude byly nastoleny demokratické pořádky. Občas se na několik dnů či týdnů dostanou do centra pozornosti světových agentur některé konflikty, aby opět byly nahrazeny jinými. A laik se v podstatě ani nedozví, kdo proti sobě stojí, jaké jsou v pozadí zájmy, jak v těchto místech "šly dějiny". Tento dokument se pokouší zmapovat příčiny a důsledky bojů v Gruzii a Abcházii. A vysvětlit, proč se demokratické státy světa postavily za Gruzii a odsoudily ruskou politiku, která z Abcházie učinila protektorát zcela závislý na ruské vojenské a hospodářské pomoci.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «