Menu

Na pomoc životu - nemalobuněčný karcinom plic

12:45 - 13:05, čtvrtek (2. březen)

ČT2

Dokument. Nové metody léčení mohou pacientovi ulevit, ale zásadní prevencí je nekuřáctví (20 min)

V České republice jsou plicní zhoubné nádory nejčastějším nádorovým onemocněním. Až v 80 % se vyskytuje tzv. nemalobuněčný karcinom plic, který obvykle vykazuje pomalejší růst a vede až později k metastazování. Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. – přednosta Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK FN Na Bulovce a prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF PU Olomouc představí diagnostické metody a možnosti léčby tohoto onemocnění. Pan prof. Kolek seznámí diváky také s léčebnou metodou, při které dochází k zavádění protéz do průdušek, a s laserovou léčbou. Oba tyto zákroky významně zkvalitňují život pacientům s nádorovým onemocněním plic. Na klinice v Olomouci navštívíme i radiologické pracoviště, kde rok slouží pacientům nová vyšetřovací metoda tzv. PET–CT vyšetření, které přesněji rozlišuje nádorové a nenádorové buňky. Podle výsledků tak lze vhodněji volit účinné postupy léčby, při nichž kromě jiného nemusí být pacienti zbytečně vystavováni nadměrné zátěži vedlejších účinků chemoterapie nebo radioterapie. Také nahlédneme do tří příběhů pacientů; ing. Václava Pěchoučka z Brna, Antonína Urbánka z Břidličné na Bruntálsku a Mgr. Jany Rokoszové z Malenovic.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «