Menu

Na pomoc životu - rakovina prsu

12:55 - 13:15, čtvrtek (23. březen)

ČT2

Dokument. Vyšetřujte se samy a nepromarněte možnost snímkování mamografem! Rozhodující je stále prevence a včasná diagnóza (20 min)

Nádorové onemocnění prsu patří mezi nejčastější typy karcinomu. Stejně jako u ostatních druhů úspěšnost léčby závisí na včasném odhalení nemoci. Proto je u nás rozvinutý tzv. skríning, mamografické vyšetření, které je plně hrazené pojišťovnami ženám od určitého věku. Dává naději, že je možné odhalit nebezpečí onemocnění ještě v přednádorovém stavu. V tomto bodě je však velmi důležitá spolupráce samotných žen. Málokdo si je ochoten připustit "toto se může stát i mně". Proto tak často přijdou ženy až s rozvinutým onemocněním, zachyceným buď náhodným vyšetřením, nebo až při zjevných potížích. Na příkladu čtyř pacientek, jejichž příběhy a zkušenosti jsou zachyceny v dokumentu "Na pomoc životu", si možná více žen uvědomí, že za své zdraví zodpovídá každý z nás a preventivní prohlídky nebudou již podceňovat. Velmi důležité je také uvědomit si rizikové faktory, patří mezi ně životní styl, délka hormonální aktivity ženy (riziko se zvyšuje, čím dříve nastoupí menstruace a později menopauza), věk či počet porodů (s vyšším počtem naopak riziko klesá), vhodná antikoncepce atd. Moderní diagnostika zkoumá také rizika na základě genů, pokud je výskyt rakoviny u 3 lidí v rodině, je vhodné preventivní genetické vyšetření, sledování a pravidelné kontroly od nižšího věku, než je jinak obvyklé. Léčebné postupy jsou různé. Primární je operativní zákrok, následná léčba je vyhodnocena podle typu nádoru a jeho pokročilosti. Jak zvládly psychicky tuto situaci "naše" pacientky, jak přijaly i následnou léčbu – radioterapii a chemoterapii a s ní i vedlejší účinky, ztrátu vlasů apod., co pro ně v tu chvíli bylo podstatné, kdo jim nejvíc pomohl, to všechno se dozvíme z jejich autentické výpovědi. Odborníci – prof. Vorlíček, doc. Petruželka, prof. Abrahámová či MUDr. Vydra pak seznámí diváky i s dalšími postupy. Např. kdy lékař může rozhodnout o imunoterapii, doporučit podpůrnou léčbu a paliativní péči (laboratoře stanovují citlivost nádorových buněk k jednotlivým protinádorovým lékům). Hlavním cílem dokumentu je ukázat všem, že není dobré brát rizika, která nás mohou ohrožovat, na lehkou váhu. Cesta nevede přes zavírání očí před nebezpečím a možnými následky. Naopak, zodpovědnost a včasná prevence mohou pomoci životu. Scénář Alexandra Vebrová, režie Alena Derzsiová, pro ČT vyrobila BENY TV.

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «