Menu

Národní klenoty

18:15 - 18:45, pátek (11. leden)

ČT2

Praha - rozmanitost v jednotě. Dokument ČR (2012). Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy památek UNESCO na českém území. (30 min)

Dokumentární cyklus o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou. A netýká se to pouze měst, jako jsou např. Třebíč, Telč, Kutná Hora, Kroměříž, Litomyšl nebo Olomouc. I Praha je zastoupena dvěma díly pojednávajícími v historickém jádru o stovkách památkových objektů - kostelů, paláců i jiných staveb (jako např. Hradčany, chrám. Sv. Víta Karlův most a jeho sochařská výzdoba) všech architektonických stylů. Do seznamu se dostal např. též Lednicko-valltický areál, který se řadí mezi největší upravované krajiny v Evropě, s barokní architekturou a menšími novogotickými stavbami pojatými v romantickém duchu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Obelisk aj. Ani český venkov nebyl opomenut. Je zde zastoupen jihočeskou obcí Holašovice, která je se svými 17 statky s typickými štíty ve stylu jihočeského baroka a obdélnou návsí o rozměrech 210x70m příkladem nejzachovalejší jihočeské lidové architektury 18. a 19. století.Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.Město Český Krumlov leží na březích Vltavy kolem původně gotického hradu. Přes další stavby z jiných období zůstalo spolu s komplexem hradu a zámku jedinečným příkladem středověkého města střední Evropy. Jeho architektonické bohatství je nedotčené více než pět století. Rezervace zahrnuje přes 300 gotických a renesančních budov.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «