Menu

Náš venkov

09:00 - 09:30, sobota (2. březen)

ČT2

Kam mizí venkovští doktoři? Dokument. Proč se stále nedaří v dostatečné míře nahrazovat stárnoucí venkovské doktory mladými absolventy lékařských fakult? (30 min)

Proč se stále nedaří v dostatečné míře nahrazovat stárnoucí venkovské doktory mladými absolventy lékařských fakult? Režie J. Reinisch Kam se ztrácí zhruba stovka absolventů, vycházejících ročně z lékařských fakult? Dokument se snaží rozkrýt problém s nalézáním mladých doktorů pro venkovské lokality. Starší venkovský lékař právě opouští svou ordinaci a hledá za sebe náhradu. Zjišťuje, že to skutečně není jednoduchá věc. Může hledat pouze formou inzerátu, protože v České republice je k venkovským lékařům přistupováno výhradně jako k podnikatelům, kteří se musí v každé situaci chovat tržně a když jim to není vlastní, musí si na to někoho sjednat. Popisuje, jaké trable má s rušením ordinace a stěžuje si, že se nemá ve státním systému na koho obrátit, aby pomohl s hledáním náhrady. Další hrdina dokumentu je mladý lékař z malé vesnice ve zlínském kraji, který se díky těmto problémům venkovských doktorů stal šéfem Svazu praktických lékařů a jedním z mála českých zástupců v několika existujících komisích venkovského lékařství s evropským dosahem. Je to turista, horolezec a velký patriot kraje, v němž žije. Pořádá pro místní školu kurzy první pomoci a neustále hledá řešení, jak změnit stávající chaos v systému venkovského lékařství a motivovat mladé lékaře k tomu, aby šli pracovat na vesnice. Vydává se na krajský úřad za starostou. Diskutují, a starosta mu vysvětluje, co může a nemůže příchozímu lékaři slíbit. Obrací se také prostřednictvím chatu na šéfa evropské komise pro venkovské lékařství, kterého se vyptává na situaci lékařů v ostatních evropských zemích. Druhou hrdinkou filmu je praktická lékařka středního věku, která má ordinaci poblíž Benešova u Prahy a spadá k ní velká část Jihočeského kraje. Založila webové stránky venkovskylekar.cz a spolek Venkovský lékař, pod jehož hlavičkou se snaží zajistit dostatek mladých doktorů pro jižní Čechy. Získává dotace, pomáhá s renovacemi ordinací a doplňováním zdravotních sester nebo chybějících asistentek. Starší lékař, který zrovna svou ordinaci opouští, ukazuje, co všechno musí udělat proto, aby se o jeho odchodu vůbec někdo dozvěděl a jak složitě zajišťuje lékařskou praxi pro dny, kdy se jeho ordinace vyklízí. Přestože mu to zákon neukládá, považuje to za svou povinnost. Je patrné, že pokud se systém zaměstnávání venkovských doktorů v Čechách nezmění, tak časem, až odejdou i ti zbývající lékaři, kteří jsou ještě na svou profesi hrdí a bezpodmínečně si váží pacientů, budou na tom české vesnice ještě daleko hůře.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «