Menu

Náš venkov

09:00 - 09:30, sobota (15. červen)

ČT2

Kdo zachrání obecní lesy? Dokument. Ochrana a péče o obecní lesy a přístup jednotlivých obcí k ní je v dnešní době hojně diskutované téma. Vrátí se obce k původnímu způsobu lesního hospodaření? (30 min)

Ochrana a péče o obecní lesy a přístup jednotlivých obcí k ní je v dnešní době hojně diskutované téma. Vrátí se obce k původnímu způsobu lesního hospodaření? Režie K. Bubeníčková Ekologie a ochrana planety jsou v současnosti velkým tématem. Hlasy podporující ochranu životního prostředí neustále zesilují. To se samozřejmě dotýká i otázky lesního hospodářství. Narůstajícím trendem je návrat k původním způsobům hospodaření. Jedním z hrdinů pořadu je aktivista Jan Šorf, který v Jičíně a okolí bojuje za zachování lesní biodiverzity. Nejen na úřadech, ale i svou osobní prací v místním lese se snaží prosazovat návrat k tradičnímu typu hospodaření, např. ponechávání mrtvého dřeva pro brouky, rozvoj pařezového hospodaření, při kterém jsou využívány pařezy pokácených stromů jako zdroj nově obrážejícího dřeva, nekácení vzrostlých listnatých stromů na palivové dřevo, a celkovou rekultivaci místního lesoparku Čeřovka. Vede o něm diskuzi se zástupci města i širokou veřejností, pracuje na obnově petice za to, aby se Čeřovka stala úředně potvrzenou přírodní památkou a provádí v ní v rámci osvěty exkurze pro místní obyvatele i školáky. Díky jeho neutuchající energii se pod petici podepsalo už 1100 občanů Jičínska. V opozici proti Šorfovi se v pořadu vyjadřuje Petr Kupka, předseda Spolku občanů a přátel města Jičína, který podporuje v Čeřovce kácení vzrostlých stromů a její rekultivaci ve smyslu parkových úprav s ponecháním stromových solitérů. Jak se k tomu všemu staví místní zastupitelstvo a jaké jsou vůbec možnosti obecních úřadů ve vztahu ke změnám hospodaření v obecních lesích? Dalším bojovníkem za tradiční hospodaření v lesích je inženýr Dušan Utinek, entomolog, lesník a soudní znalec v oblasti lesnictví, který se tak dlouho a neúspěšně snažil ve své obci prosadit podobný způsob zacházení s lesy, že se nakonec rozhodl si les koupit a začít v něm podobné způsoby práce uplatňovat. Pomalu ho mění na typ lesa, který se nazývá středním, testuje v něm tradiční lesní hospodářství a doufá, že se postupně stane vzorem pro ostatní obce. Podle odborníků by se typ středního lesa mohl stát ideálním ekologickým a ekonomickým řešením péče o obecní lesy. Je státní legislativa a mentalita obyvatelstva připravena na takové kroky? Jak by se měla místní zastupitelstva k podobným otázkám stavět a jak by se do péče o obecní lesy měli zapojovat občané? Podaří se Šorfovi, Utinkovi a jim podobným změnit pohled spoluobčanů a českých legislativců na současné lesní hospodářství, aby opustilo téměř výhradní zaměření na produkci a prodej dřeva a více tak reagovalo na zhoršující se ekologickou situaci?

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «