Menu

Návštěvníci 3: Revoluce

17:45 - 20:00, neděle (26. září)

Prima MAX

Herci: J. Reno, F. Dubosc, Ch. Clavier, K. Viardová

Komedie Fr. (2016). Hrabě z Montmirailu uvízl se svým sluhou v časovém labyrintu. Oba byli kouzelníkem posláni z dvacátého století zpět do své doby, ale nedopatřením skončili v roce 1793 ve Francii, kde právě probíhá revoluce a šlechtici jsou popravováni gilotinou. (135 min)

Hrabě Godefroy z Montmirailu se svým sluhou Jacquoullem uvízli v časovém labyrintu. Pomocí kouzelníka se přenesli z roku 1124 do dvacátého století a při pokusu o návrat do svého století se ocitli sice ve své zemi, ale v roce 1793, kde právě probíhá velká revoluce. Godefroy je se svým sluhou, který si přinesl z budoucnosti pár věcí, postaven před soud, jelikož jsou oba považováni za anglické špióny. Když přijde do vězení strážný z lidu, který vykřikuje, že je král mrtev, Godefroy rozpoutá rvačku, při které šlechta uprchne. Godefroy, Jacquouille a Lorenzo Badini, markýz z Portofinu, se vydají na zámek Montmirail, kam přijdou v momentě, kdy současní majitelé, Godefroyovy potomci, zámek opouští a vydávají se na cestu do Rakouska, aby unikli gilotině. Godefroy pochází z doby, kdy aristokraté byli udatní, ale nynější šlechta je zhýčkaná a před případným bojem raději uteče. Godefroy chce jet do Paříže, aby pomohl právoplatnému následníkovi usednout na trůn, a díky mladé Vicktorii, která má bojovného ducha, jede celá rodina do Paříže. V Paříži se ubytují u příbuzného, který nepoužívá titul a stal se poslancem Montmirailem. Bojovnice za rovnoprávnost Charlotte Robespierreová považuje Jacquoulle za strýce svého přítele Antoana, který byl šlechtou odsouzen na galeje, a díky tomu je Godefroy považován také za galejníka, což z obou v dané době dělá oběti aristokracie. Antoan Jacquoulle je žalobcem a má na starosti dopadení uprchlých vězňů včetně Godefroye s Jacquoullem. Charlotte pořádá večeři pro svého bratra Maximiliena a další revolucionáře, přičemž všem představí Godefroye s Jacquoullem. Godefroy u večeře zjistí, který z pánů je Couthon, neboť ten by měl znát místo pobytu současné kouzelnice, zvané Boží matka. Godefroy a Jacquoulle se opravdu dostanou ke kouzelnici, která je nasměruje do krámku v Issoudunu, kde je kouzelník, který je pošle zase v čase pryč. Díky kouzelníkovi se Godefroy a Jacquoule ocitnou u zámku Montmirail, ale v době druhé světové války, takže se dávají rychle na útěk před nacisty a vběhnou mezi partyzány. Partyzánský oddíl vede další Montmirail, a když se dozví o tajné chodbě do zámku, je nadšen. Než si stačí pořádně promluvit, musí partyzáni zmizet, neboť jsou jim nacisté na stopě a Godefroy s Jacquoullem jedou s nimi…

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «