Menu

Nedej se

10:45 - 11:15, neděle (27. říjen)

ČT2

Sen o kanálu Dunaj Odra Labe. Dokument ČR. Potřebujeme napříč republikou budovat největší vodní dálnici v Evropě? Bude plavební koridor za padesát let potřeba? Jaká jsou další rizika tohoto projektu? (30 min)

V posledních letech Ministerstvo dopravy oprášilo studii kanálu Dunaj-Odra-Labe a zadalo studii proveditelnosti. Na rozdíl od pochyb řady odborníků studie vyšla jako realizovatelná a i lehce ekonomicky výhodná. Také se změnilo hlavní poslání kanálu: dříve se o něm hovořilo jako o koridoru především pro přepravu sypkých nákladů a kontejnerů, dnes její hlavní význam autoři spatřují ve vodohospodářské funkci. Náklady na projekt, který podporuje prezident Miloš Zeman, se odhadují na více než 600 miliard korun, což představuje téměř polovinu našeho ročního rozpočtu. Odpůrci projektu tvrdí, že kanál obrovsky zatíží státní kasu a z vodohospodářského i dopravního hlediska nebude mít význam. Jako příklad odpůrci uvádějí zkušenosti z kanálu Dunaj-Mohan-Rýn, který byl dokončen v roce 1992. Přeprava zboží na něm dramaticky klesá, ročně se na něm přepraví jen pět milionů tun zboží. Autoři studie předpokládají, že na kanálu Dunaj Odra Labe by se přepravovalo čtyřikrát víc, až 20 milionů tun. Už ale nehovoří o tom, kde by se tolik zboží vzalo. Současně autoři nezapočítali možnosti přepravy zboží po vysokorychlostní železnici, která zatím u nás není ani na rýsovacích prknech. Na rozdíl od vodních cest jsou železniční tratě mnohonásobně rychlejší a operativnější než lodní doprava a méně narušují krajinu a biodiverzitu.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «