Menu

Nedej se

12:25 - 12:55, úterý (20. říjen)

ČT2

Vysoká hladina omylu. Dokument ČR. Dokument z cyklu Nedej se zachycuje krajinné a sociální proměny prostředí vodních nádrží Nové mlýny a ukazuje radikální proměnu krajiny, turisticky nešetrnou megalomanii a celkově střet společenských hodnot. (30 min)

Oblast Pálavy je vnímána jako jedno z nejmalebnějších míst jižní Moravy. Je proslavené vinařskou tradicí a zvláště v Čechách má pověst svérázného prostředí s živými tradicemi a autentickým venkovským životem. Realita Pálavy ale takto idylická není. Kromě vinařských obcí se zde můžete setkat s krajinou zdevastovanou turismem, rekreačními objekty a ropnými vrty. To vše v blízkosti vodního díla Nové Mlýny, na místě původních vesnic a lužních lesů, které vzniklo těsně před rokem 1989 kvůli vytvoření zavlažovací zemědělské sítě, jež nebyla nikdy realizována. Dokumentární film Vysoká hladina omylu představuje průřezovou reflexi místa/stavby, které po více než čtyřicet let existence vyvolává spory a ostře protikladné postoje ve věci účelu i smyslu stavby samotné. Vodní dílo nádrží Nové Mlýny, průběžně stavěných v letech 1975–1989, vzniklo v původně přirozené oblasti, na níž se rozpínal jeden z největších lužních lesů ve střední Evropě. Tato oblast byla na základě vodohospodářských důvodů zatopena třemi velkými jezery. Ohromné množství energie, které bylo do diskuzí, sporů či akcí po celá ta léta do tématu vloženo, se odráží i v množství mediálních výstupů, které je možné nalézt v archivech. Tyto archivní materiály jsou smutně vzácným příkladem toho, jak se z jedné hospodářské stavby stalo téměř půl století neřešitelné politikum, a ve svém souhrnu k dnešním dnům představují obraz vícegenerační prohry zastánců životního prostředí a přírodovědců ve střetu s technokratickým myšlením, a to překvapivě bez ohledu na politickou a společenskou situaci, ve které se diskuze a spory odehrávaly.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «