Menu

Neznámí hrdinové

14:32 - 15:00, sobota (3. srpen)

ČT24

Dokumentární cyklus N. Nepolapitelný Jan. Německá okupace znamenala pro Jana Smudka začátek jeho osobní války s Říší. První obětí se stal německý policista (28 min)

Vojtěch Preissig (nar. 1873 ve Světci u Bíliny) patřil k nejvýznamnějším představitelům českého výtvarného umění první poloviny 20. století. Je představitelem generace, která usilovně hledala nové cesty umělecké tvorby a dovedla ji až k abstrakci a volnému experimentu. Vojtěch Preissig je ale především jedním z nejvýraznějších příkladů celoživotní angažovanosti nejen umělecké, ale také občanské. V době svého pobytu ve Spojených státech během první světové války se svou tvorbou významně podílel na protirakouském odboji. Za první republiky se zapojil do uměleckého i společenského života. Po okupaci ČSR nacisty se se svými přáteli legionáři a se svou dcerou Inkou podílel na vydávání ilegálního časopisu V boj. Kreslil titulní strany, karikatury Adolfa Hitlera a symbolů říše, psal a překládal články, tiskl letáky a dokonce i poštovní známky pro potřeby budoucí osvobozené republiky. V září 1940 byli téměř všichni členové odbojové skupiny zatčeni. Dcera Vojtěcha Preissiga byla popravena, on sám zemřel v koncentračním táboře Dachau.

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «