Menu

Nová zpráva z konce světa

03:20 - 04:10, pondělí (30. září)

ČT2

Dokument (2012). Jak se žije v českém výběžku, obklopeném ze tří stran Polskem? Nedávné a hlavně současné osudy bývalého městysu Bílá Voda a dnešních obyvatel, pocházejících z různých koutů Evropy, očima pražského a nyní zdejšího dokumentaristy a starosty, rodáka z Ostravy. Připravili: V. Štvrtňa, M. Kocián a M. Dušák (50 min)

Pohnutá historie se výrazně podepsala na osudech dnešní obce. V důsledku válek o dědictví rakouské byla roku 1742 většina Slezska odtržena od habsburské monarchie. V roce 1742 se sice Bílá Voda stala místem podepsání protokolu o rozdělení Slezska, ale rázem se změnila na enklávu. Přitom pár let předtím zde byla založena piaristická kolej. Úpadek pokračoval až do poloviny dvacátého století, kdy byla odlehlá výspa republiky využita k internaci řeholních sester. V té době zde vznikla i psychiatrická léčebna, zaměřená na léčení alkoholismu a pak i drogových závislostí. Obec má tři stovky obyvatel, ještě v roce 1900 jich bylo čtyřikrát více. Málokdo z dnešních občanů se zde narodil, pracovní příležitosti nejsou skoro žádné. Přesto se díky tvrdohlavosti pár lidí podařilo nedávno otevřít muzeum izolace, internace a integrace. Tři slova symbolizují nedávnou historii i nelehké životy svérázných lidí, kteří se z různých důvodů ocitli právě zde.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «