Menu

Odkaz svatého Václava

12:00 - 12:20, sobota (28. září)

ČT2

Dokument ČR (2006). Příběh světce, který i po své mučednické smrti ovlivňoval jako symbol české dějiny. (20 min)

Ať za mučednickou smrtí svatého Václava stály jakékoliv zájmy a mohlo jít o čistě politický akt, stal se národním patronem naší země. Právě legenda o tomto světci se stala základem pro budování české státnosti a ze zbožného panovníka se náhle stal rytíř s atributy moci. Na Václavův odkaz navazoval Karel IV., husitská vojska a dokonce i Habsburkové, kteří mohli uplatňovat titul právoplatných Václavových potomků. Kult světce vyvrcholil po vyhlášení samostatnosti Československa, které od svatováclavského milénia dělilo jen několik let. Při životě kult udržovala i napjatá situace v Evropě, která povzbuzovala národní cítění. V období okupace náležela svatováclavská symbolika k málo útěchám obyvatelstva, i na vzdory tomu, že se jí němečtí ideologové rozhodli obratně využít pro své vlastní zájmy. Naštěstí neměli příliš času na to, aby obraz národního patrona zcela znevážili.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «