Menu

Po stopách touhy po svobodě

04:10 - 04:35, pondělí (6. květen)

ČT2

Dokument (2010). Putování po významných izraelských lokalitách z období od exodu po éru křižáckých válek, svědčících o vzdoru vůči duchovnímu i politickému otroctví. (25 min)

Dokument představuje zajímavá místa Izraele, spojená s biblickou historií. Daniel Herman sleduje stopy odporu proti nejrůznějším formám nesvobody a otroctví, ať už v duchovním nebo politickém smyslu. Začíná na samotném jihu Izraele, kde Mojžíšem vedená skupina osvobozených egyptských otroků poprvé překročila hranice této země. Sleduje zápas s pohanskými národy a kulty, počínaje Kenánci přes Nabatejce, Pelištejce, Řeky a Římany, až k pozůstatkům nadvlády křižáků. Nepomine přitom ani boje uvnitř izraelské komunity. To vše na pozadí pozoruhodných památek a nádherné izraelské krajiny.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «