Menu

Podezření pana Whichera: Společensky nepřijatelné

18:05 - 20:00, čtvrtek (21. únor)

Prima MAX

Herci: P. Considine, P. Capaldi, T. Georgeson

Krimifilm VB (2014). Soukromý vyšetřovatel Whicher je pověřen nalezením Inda, který ohrožuje syna předního britského šlechtice. Když je Ind nalezen mrtvý, před Whicherem se pomalu odkrývá tajemství, které přineslo mnoho bolesti a utrpení všem zúčastněným. (115 min)

Soukromého vyšetřovatele Whichera, bývalého příslušníka Scotland Yardu, vyhledá Sir Edward Shore, jehož syn, kapitán Charles Shore, se nedávno vrátil do vlasti po jedenáctiletém pobytu v Indii. Jak se zdá, kdosi ho pronásleduje a nedávno vhodil do okna jeho domu kámen, který poranil jednoho z jeho dvou malých synů ... Charles se přizná, že ví, kdo na něj útočí: v Indii totiž žil s místní mladou ženou, jejíž rodina ho vydírá a pronásleduje. Whitcher záhy zjistí, že se jedná o Asima Jaboura, který připlul do Anglie na lodi jako námořník ve společnosti bratra Roshana. Dozví se, že na palubě s ním mluvila jakási Miss Khanová, kterou vyhledá: mladá žena pracuje jako guvernantka, s Asimem sice hovořila, ale jinak o něm nic neví. Whicher se poptává i v „Domě cizinců“, kde obvykle podobní přistěhovalci či návštěvníci končí, ale otec John tvrdí, že zmíněný muž - který ovšem vystupoval pod jiným jménem – u nich sice byl, ale už není ... Nedlouho nato je z vody vylovena mrtvola, v níž kapitán Charles Shore identifikuje Asima Jaboura. Má ránu na hlavě, možná byl omámen a pak vhozen do vody. Očividně se jedná o vraždu ... Whicher, který od začátku tuší, že mu kapitán něco zatajuje, na rodinu uhodí a dozvídá se zajímavé věci. Než přijela za kapitánem jeho žena Katherine, žil v Indii s dívkou jménem Zeenat. Nejprve sloužil v armádě, pak začal podnikat. Když Katherine přijela a jelikož nemohla mít děti, vychovávali společně i se Zeenat dva chlapce, které s Indkou měl. Když se vrátit zpět do Anglie, Zeenat prý nechtěla a tak odjeli bez ní. Ovšem její bratři si zneuctění sestry nechtěli nechat líbit a chtěli získat zpět děti. Teď je Asim mrtvý a Roshan představuje pro rodinu nebezpečí. Sir Edward vezme oba chlapce k sobě domů. Whicher Roshana hledá a nakonec objeví. Roshan ho zraní nožem a uteče. Ránu mu ošetří jeho bytná paní Piperová. Nakonec Whicher Roshana objeví v domě Sira Edwarda a přinutí ho, aby odhodil nůž. Zuřivý Charles po něm ale vystřelí a zasáhne ho. Opět je povolaná paní Piperová, která se o zraněného obětavě stará ... Whicher docela náhodně najde v domě fotografii celé rodiny i s chlapci a Zeenat v Indii. S úžasem shledává, že Zeenat není nikdo jiný než údajná guvernantka Miss Khanová, se kterou nedávno hovořil. Mezitím z domu zmizí oba chlapci a Whicher po nich usilovně pátrá. Všichni jsou přesvědčeni, že je unesla Zeenat. Když se ale Indka nečekaně objeví v domě Sira Edwarda, ukáže se, že děti nemá. Zato vypoví, že jí kapitán Charles vzal chlapce násilím a zamkl ji do sklepa, když se vraceli do Anglie. Dokonce se s nimi ani nemohla rozloučit. Navíc je Zeenat přesvědčená, že jejich svatba v její vesnici byla právoplatná, přestože Charles všechno popírá. Vyčte mu, že je lhář a zbabělec. Katherine je zdrcená ... Kdo tedy ale unesl děti? Nakonec se k činu přizná Charlesova matka Georgina: nechtěla, aby chlapci vyrůstali v Anglii a někdo vypátral jejich původ, což by nenávratně poškodilo jejich pověst a manželovu kariéru. Pověřila jistou osobu, která je doveze zpět do Indie do luxusního sirotčince. Naštěstí Charles s Whicherem dorazí na nádraží včas, aby chlapce převzali a předali matce. Sir Charles naléhá, aby se syn přihlásil na Scotland Yardu, protože nejen postřelil Roshana – který se mezitím probral z bezvědomí – ale podezřívá ho i z vraždy Asima. To ale vyvrátí Zeenat: s bratrem se po připlutí do Anglie pohádala, protože si uvědomila, že chce Charlese zabít. Pak ale na Asima v přístavu zaútočili jacísi muži, okradli ho, omráčili a shodili do vody. Zděšená Zeenat se ukryla ... Pamatuje si, že jeden měl zrzavé vlasy. Je v něm identifikován lodní tesař, který je zatčen pro vraždu. Jelikož Roshan Charlesovi odpustí, kapitán se nemusí udat na policii. Brzy nato Zeenat, její bratr a oba chlapci odplouvají zpět do Indie ...

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «