Menu

Příběh paladia

09:15 - 09:30, pátek (28. září)

ČT2

Dokument (1995). Jak jsme získali, ztráceli a opět nalézali jednu z nejcennějších kulturních památek, která je pokladem staroboleslavské baziliky. Připravil M. Kučera (15 min)

Do Staré Boleslavi nesměřovali po celá staletí poutníci pouze uctít památku českému světci, při této příležitosti se vydali i k druhému zdejšímu chrámu, aby se poklonili vzácnému středověkému reliéfu bohorodičky. Palladium země české bylo vytvořeno kolem roku 1500, kořeny této cenné památky však sahají až do období starověkého Řecka, neboť byla vyhotovena z tzv. korintské mědi. Legenda vyprávěná na zdech kaplí, které byly vystavěny na poutní stezce mezi Prahou a Starou Boleslaví, odpovídá tradičnímu výkladu, že reliéf do Čech donesli věrozvěstové Cyril s Metodějem. Při křtu jej od nich údajně získala svatá Ludmila a ta jej svěřila vnukovi Václavovi. Václav jej před smrtí stačil ukrýt pod strom a ze země byl vytažen rolníkem až po dvou stech letech a přesně na tomto místě byl založen nový chrám. V období barokního mariánského kultu představoval artefakt skutečný symbol ochrany národa. Za třicetileté války se však stal kořistí švédských vojsk, nicméně se jej podařilo vrátit po uzavření míru zpět na jeho posvátné místo. Během druhé světové války, kdy se poutě měnily v národní manifestace, se předpokládalo, že se reliéf opět ocitá v nebezpečí a byl až dokonce okupace ukrýván na řadě míst. Dnes už je opět uchováván ve schránce přesně tam, kde byl údajně objeven, a na vlastní oči jej spatříte jen při svátečních příležitostech či v okamžiku, kdy by české zemi bylo nejhůře.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «