Menu

Příliš hluboko - stihneme zachránit naše moře?

10:45 - 11:30, pátek (18. září)

ČT2

Dokument VB. Negativní působení lidstva na moře a oceány se blíží ke kritické hranici (45 min)

V oceánu vznikl život. A je důležité, aby zde existoval i v budoucnosti. A možná, že lov ryb byl prvním povoláním člověka. Ale tradiční rybářské lodi jsou už na vedlejší koleji. Dlouhou dobu byli lidé přesvědčeni, že moře představuje zdroj, který je možné do nekonečna využívat. Nedávno jsme ale zjistili, že nadměrné využívání má na něj negativní dopady. Přitom v drancování moří stále pokračujeme. Průmyslový lov ryb dnes probíhá prakticky všude. A to na úrovni, na které jsme ho nikdy v minulosti nezažili. V některých oblastech jde doslova o vysávání, luxování moří. Každá země, každý jedinec chce pro sebe urvat co největší část zdrojů. Všichni by v tom ale měli pořádně přibrzdit. Každý příslušník západní civilizace má nějaký podíl na znečištění přírody. Za to, že se do atmosféry a do moře dostává příliš mnoho znečišťujících látek. Moře jsme začali používat jako jednu velkou popelnici, v které odpadky, které se do něj dostanou, zmizí z dohledu. Pokud současný vývoj bude pokračovat tak jako dosud, hrozí, že všechny korálové útesy na většině míst úplně vymizí. Každý muž, každá žena a každé dítě na této planetě vlastní kus moře. Je to naše společné vlastnictví, proto bychom se měli zajímat o to, co se v této části světa děje. Částečně i proto, že to ovlivňuje budoucnost celé planety. Je to příležitost pro lidstvo, aby se začalo chovat zodpovědně k té části naší planety, kterou jsme ještě tolik neovlivnili. Máme zodpovědnost vůči našim dětem a dětem našich dětí, že budeme chránit tuto planetu, že budeme chránit naše moře a oceány, protože hrají klíčovou roli v ovlivňování světového klimatu, klíčovou roli v regulaci všeho, co potřebujeme k životu.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «