Menu

Prosté krutosti

22:25 - 23:35, čtvrtek (1. listopad)

ČT2

Prosté krutosti
Více obrázků

Drama ČR (1994). Příběh inspirovaný motivy ze života profesora Josefa Thomayera, zakladatele české školy interního lékařství. Kamera R. Řezáč. Scénář M. Hladký. (70 min)

Televizní film Prosté krutosti zachycuje první léta v tzv. První republice, v nově vzniklém Československu. Děj se odehrává ve dvacátých letech dvacátého století a je volně inspirován motivy ze života MUDr. Josefa Thomayera, o němž znalci tvrdí, že byl nejvýznamnější a nejrázovitější osobností českého interního lékařství na přelomu 19. a 20. století. Byl nejen vysoce vzdělaný odborník, který po sobě zanechal důležitou vědeckou literaturu, ale také přítel literátů a talentovaný prozaik se smyslem pro humor. Navíc byl velký vlastenec a lidumil – v rodném Trhanově nechal postavit na svoje náklady chudobinec. Josef Thomayer (23. 3. 1853 – 18. 10. 1927) – profesor na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a výrazný představitel české školy interního lékařství – však není jedinou hlavní postavou tohoto příběhu. Tou druhou je chlapec Štěpán, který trpí akutní leukemií. Profesor Thomayer se v té době rovněž dozvěděl o své nevyléčitelné nemoci – jestliže chlapci zbývají poslední týdny života, Thomayerovi roky. Ale přesto nebo právě proto chlapec dokáže starému lékaři předat upřímnou, čistou životní energii, ze které pramení i lékařův pocit, že alespoň na sklonku života poznal jakéhosi vnuka. Štěpán trpí nevyléčitelnou chorobou, a přesto tato mezní situace v něm rozeznívá nikoliv pasivní odevzdanost, nýbrž potřebu intenzivního přilnutí k životu a tvůrčí potřebu vyjádřit svůj vnitřní svět. Sblížení se starým lékařem a jejich neformální vztah pomáhá chlapci překonávat osamocení i zdravotní krize. Je to příběh o posledních věcech člověka. O věcech nejprostších a zároveň i nejkrutějších. Zrovna tak je to příběh o velké naději.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «