Menu

Sváteční slovo zábřežského děkana Františka Eliáše

03:00 - 03:05, pondělí (23. červenec)

ČT1

Sváteční den pro svátečního člověka (5 min)

Zábřežský děkan František Eliáš nazval svou úvahu "Sváteční slovo ve sváteční den" a vychází v ní z desatera, konkrétně z jeho čtvrtého přikázání: "Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dnů budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host." Dnes by se řeklo: "Ani tvůj podřízený, ani tvůj traktor či jiný stroj či cizinec," dodává páter Eliáš.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «