Menu

Tajný život skal: Kudy teče řeka

10:45 - 11:10, pondělí (19. červen)

ČT2

Dokument (2014). Dá se vstoupit dvakrát do stejné řeky? S Václavem Cílkem se o to pokusíme. (25 min)

V centru naší pozornosti bude řeka, protékající částí Rakouska a Moravy – Dyje alias Thaya. Na jejím příběhu si ukážeme, co se dělo s krajinou v průběhu desítek milionů let. Kdysi totiž řeky neustále měnily a překládaly své mělké toky, a tak krajinu zarovnávaly. Po vzedmutí České křídové pánve vznikla skalnatá průlomová údolí, která dodnes objevíme jako na jedné z mála řek právě na Dyji. Skalní srázy, hustý porost, neobydlené břehy – tak vypadala i Vltava nebo Sázava začátkem 20. století, než je objevili turisté, trampové a chataři. V našem putování zachytíme nejen prameny a soutoky, lužní lesy, ale i vodní stavby, mlýny, rybníky, přírodní rezervace, umělé nádrže. Jednoduše všechno to, co dnes ovlivňuje a promítá se do života řeky. Bohužel v mnoha lidech stále přežívá přesvědčení, že živly jsou neklidné a řeky si tečou, kudy chtějí. Pro srovnání – běžně protéká Dyjí 5 kubíků vody za vteřinu, ale při povodni až 800 kubíků. Stoletá voda přichází klidně jednou za 10 let, dvacetiletá se může opakovat každé 2 roky. S živly se možná opravdu něco děje...

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «