Menu

Tannbach - vesnice na dělící čáře (1/3)

23:45 - 01:20, sobota (2. únor)

ČT2

Tannbach - vesnice na dělící čáře (1/3)
Více obrázků

Herci: H. Lauterbach, J. Nay, H. Confuriusová, N. Uhlová

Ráno po válce. Historické drama N (2015). Konec války přináší naděje, ale také nové konflikty, které nenechají zacelit staré rány. Dramatická minisérie o lidských osudech na pozadí dělení Německa. (95 min)

Jak již napovídá název, třídílná německá minisérie se odehrává v malé vesnici, kterou po druhé světové válce prochází hraniční linie mezi západní a východní částí Německa. Fiktivní Tannbach tak v malém představuje ekvivalent nejen poválečného Berlína, ale také celého rozděleného Německa. Právě s ambicí na malém prostoru rozvést klíčová témata poválečné zkušenosti byl celý projekt koncipován. Inspirací pro tvůrce, v čele se zasloužilou producentkou a scenáristkou Gabrielou Sperlovou, byla reálná vesnice Mödlareuth, kterou protéká potok Tannbach, jenž představuje hranici mezi Bavorskem a Durynskem. V roce 1949 po ustanovení východního a západního Německa byla vesnice rozdělena podle této přírodní hranice a o tři roky později byl podél potoka vystavěný dřevěný plot, který v roce 1966 nahradila betonová zeď. Vyprávění minisérie začíná v den, kdy vesnici obsadí americká armáda, ale ještě v posledních chvílích pod nacistickým zřízením se odehraje několik událostí, které zamíchají osudy řady postav. V nadcházejících dnech a letech zdejší obyvatele čeká převzetí Rudou armádou, denacifikace, pozemková reforma, kontrast ideologií Západu a Východu i euforie z nových ideálů a hořkost z jejich mnohoznačného naplňování. Seriál neuhýbá před nelehkými tématy kolektivní viny či zbožného obdivu řadových Němců k Adolfu Hitlerovi, a ani v rámci poválečného rozdělení stran nesklouzává k jednoduchým schématům či prvoplánovým soudům. Naopak široký ansámbl obyvatel vesnice využívá k vykreslení plastického obrazu různorodých osudů a výzev, které na Němce po válce čekaly. Seriál tak současně představuje obraz zevrubné reflexe vlastní minulosti, kterou Němci za uplynulé dekády prošli a která v jiných posttotalitních státech dodnes chybí. V centru dění minisérie stojí mladá dívka Anna, dcera hraběte Georga von Striesowa, která válku prožila chráněná před jejími přímými projevy, a nyní ji čeká nelehké prozření do nového mnohoznačného uspořádání, v němž se navíc minulost odhaluje jako faleš. Její otec coby oficír, který dezertoval z fronty, se stále upíná k tradičním hodnotám starého světa a jeho hierarchii. Generaci bez otců zastupují bratři Friedrich a Lothar, kteří vkládají naděje do nového začátku i nových ideologií, byť každý do jiné. Pro některé postavy přináší konec války prozření a snahu odčinit prohřešky vlastní či svých blízkých. Jiní těžce nesou, že křivdy minulosti zůstávají bez trestu, tím spíše když pragmatismus poválečné obrody zahrnuje i využití těch, kteří byli aktivní součástí předchozího režimu. Rozdělení vesnice vnese do poválečné dynamiky ještě dilemata rozhodování se mezi rodinou i domovem na jedné a sny či ambicemi na druhé straně. ---------------------- 1. díl Německo v roce 1945, několik dní před konečnou kapitulací. K vesnici Tannbach a přilehlému panství Striesow se blíží jednotky americké armády. Zatímco jedni vyvěšují bílé prapory, jiní plánují dostát Hitlerovým pokynům a bojovat do posledního muže. Poslední výstřely, které ještě v Tannbachu padnou, zásadně zamíchají osudy zdejších obyvatel, potažmo prohloubí již letité křivdy a neshody. Anna von Striesow se v nové době plné mnohoznačnosti snaží vzpamatovat z otřesů posledního dne, ale také z toho, že její bezstarostný svět chráněného života na panství se náhle rozsypal tváří v tvář realitě. O to zásadnější je pro ni sbližování s Friedrichem, který na panství přišel s matkou Liesbeth Erlerovou a dalšími uprchlíky z bombardovaného Berlína. Následující měsíce pod americkou vládou navracejí do vesnice její běžný chod včetně toho, že přičinliví lidé jako člen strany Franz Schober se snaží dostat do přízně nových pánů a vytěžit z ní maximum. Na druhé straně Hilde Vöcklerová je jednou z těch, které tíží vina, i když ne přímá, ale v podobě syna Horsta, nelítostného člena SS. Zatímco hrabě Georg von Striesow je stejně jako většina dospělých mužů z vesnice poslán do zajateckého tábora a Anna se musí starat o chod panství, doléhá na zdejší obyvatele zpráva, že s oficiálním koncem války se okupační zóna posouvá, takže Tannabach připadne pod kontrolu Rusů.

Další informace: skryté titulky

Další díl: 9. únor, 23:30
Tannbach - vesnice na dělící čáře (2/3)

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «