Menu

Utajené příběhy českých dějin III (1)

00:05 - 00:40, sobota (18. září)

Prima ZOOM

Dokument ČR (2020). Svatý Václav – nezpochybnitelný patron českého národa Svatý Václav – nezpochybnitelný patron českého národa. Historie naší země je plná otazníků a témat, o kterých se nemluví. Odhalte jejich tajemství. (35 min)

Dalším českým počinem října bude pokračování původního a divácky jednoho z nejoblíbenějších seriálů Utajené příběhy českých dějin III. Jednotlivé epizody přinášejí pohled na zajímavé události českých dějin. Každý z osmi dílů je věnován jednomu konkrétnímu příběhu, pro který se v učebnicích dějepisu nenachází místo. Seriál vzniká pod režijní taktovkou sehraného dua Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková. Dokument se zabývá osobností knížete Václava, různými historickými výklady jeho činů a vývojem tisícileté tradice, která ho obklopuje. Připomíná propast věků, která nás dělí od Václavova reálného života, ale také hodnoty a problémy, které mají i dnes stejnou platnost jako před deseti stoletími. Otevírá otázky vyplývající ze skromných pramenů: Jaká byla politická atmosféra Václavovy doby? Jaké kulturní poměry vládly? Byl kníže ženat a měl potomky? Opravdu ho zavraždil bratr Boleslav, který později inicioval jeho uctívání jako světce? A hrála ve Václavově životní, náboženské a politické orientaci hlavní roli spíše západní racionalita, nebo východní intuice? Podle některých badatelů chtěl v Praze založit slovanské arcibiskupství, nebyl tedy skutečným motivem jeho zavraždění odpor německých kněží vůči tomuto záměru? Pořad také objasňuje roli úcty ke svatým v raně středověké společnosti obecně a přeměnu knížete Václava v symbol české státnosti a ideál věčného panovníka, který po staletí doprovází naši kulturu. Podíváme se rovněž na osud svatováclavské tradice ve dvacátém století, zejména falzifikaci této tradice německými nacisty – výklad sv. Václava jako patrona poddanství, nacistické vyznamenání „Svatováclavské orlice“ pro české kolaboranty a další příklady. Svatováclavská tradice, vyjádřená heslem „Své si braň, cizí nežádej!“ zůstává i ve třetím tisíciletí výrazem kontinuity a perspektivy českých dějin.

Další díl: 18. září, 00:40
Utajené příběhy českých dějin III (2)

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «