Menu

Vesnicopis

04:40 - 05:00, středa (6. listopad)

ČT2

Kouty. Dokument (2012). Doudlebsko, trochu zapomenutá oblast jižních Čech se skvosty renesanční architektury. Do vesnic, které pamatují ještě Petra Voka z Rožmberka, vás zavede Lumír Tuček (20 min)

Olešno leží v překrásné členité krajině centrální části CHKO Kokořínsko. Jádro vsi je rozloženo na temeni návrší, ze tří stran je vymezeno hlubokými doly s pískovcovými skalami. Stejně jako většina okolních vsí na Kokořínsku vznikla tato vesnice při kolonizaci obtížně přístupné krajiny asi až ve 14. století.S většinou německého obyvatelstva (roku 1930 zde žilo 28 Čechů a 223 Němců) bylo Olešno postiženo poválečnými událostmi odsunu. Díky převažujícímu rekreačnímu využití se ale většinu domů podařilo zachovat v téměř nedotčené podobě. Zanikla ale řada hospodářských staveb, které ztratily přirozené funkční využití. Navzdory dílčím novodobým ztrátám tak patří Olešno k nejlépe dochovaným a bezesporu také nejkrásnějším vesnicím středních Čech. Náves s kvalitní vysokou zelení, obklopená patrovými roubenými domy, představuje dodnes vzácně harmonický prostor. K celkové malebnosti přispívá také okolní krásný krajinný rámec - zejména panorama Houseckých vrchů, tvořících působivou kulisu východní strany návsi. Olešno bylo pro své jedinečné kvality roku 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou rezervací.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «