Menu

Vesnicopis

19:20 - 19:40, úterý (7. březen)

ČT2

Kryštofovo Údolí. Dokument (2011). Opakování 10.3./ČT2. Vesnice, která má svůj orloj a kdysi betlém v každém okně. Někdejším Údolem Svatého Kryštofa vás provede Lumír Tuček (20 min)

Známá severočeská ves Kryštofovo Údolí s navazujícími osadami Novina a Rokytnice leží v překrásném krajinném rámci západní části Ještědského hřbetu. Nejznámější památkou Kryštofova Údolí je dřevěný kostel sv. Kryštofa, stojící na návrší nad střední částí vsi. Unikátní stavba, jedna z nejcennějších svého druhu u nás, byla postavena v letech 1683–1686. Kryštofovo Údolí ovšem představuje také pozoruhodný soubor lidové architektury, jeden z nejlépe dochovaných a nejvýznamnějších v severních Čechách. Zdejší lidová architektura patří do okruhu venkovského stavitelství Lužických hor. Zastoupeny jsou jak velké patrové domy s roubenými světnicemi, podstávkami a hrázděnými (nebo výjimečně roubenými) patry, tak především drobnější přízemní domy a chalupy. Kryštofovo Údolí s Novinou ovšem nevyniká jen díky lidové architektuře. Jedinečný je také zdejší soubor technických památek. O to se zasloužila především stavba v našem prostředí unikátní Liberecko-teplické dráhy, která měla zajistit odbyt uhlí z Podkrušnohoří na průmyslovém Liberecku.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «