Menu

Vyšehradská kapitula

14:10 - 14:40, pátek (28. září)

ČT2

Dokument (2012). Vyšehrad byl po staletí významným ohniskem církevního života. Jak je tomu dnes? (30 min)

Vyšehrad tvoří nejen nádhernou dominantu Prahy, ale je neodmyslitelně spjat i s našimi dějinami. Pověst praví, že ho založil kníže Krok. Počátky nynějšího Vyšehradu ovšem spadají až do 10. století. Kolegiátní kapitula vyšehradská vděčí za svůj vznik knížeti a prvnímu českému králi Vratislavovi. Byla založena roku 1070 jako protiváha pražského biskupství a svatovítské kapituly. Vratislav I. kvůli neshodám s bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem, přesídlil na Vyšehrad. Královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě měla mezi církevními institucemi výjimečné postavení. Byla podřízena papežské kurii, s níž byla stále ve styku. Její nejvyšší představený – probošt, byl dosazován přímo panovníkem a od roku 1222 měl hodnost královského kancléře. Byl tedy spolutvůrcem vnitřní i zahraniční politiky. Vyšehradská kapitula v 15. století v důsledku náboženských bouří své postavení ztrácí. Dodnes se ho nepodařilo v plné míře obnovit. Jejími členy po staletí byly a dodnes jsou významné osobnosti církevního světa. Režisér M. Petřík nám proto poodhalí nejen její minulost, ale i to, jak žije dnes.

Další informace: skryté titulky

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «