Menu

Záchrana obrů

15:45 - 16:50, úterý (4. srpen)

Prima ZOOM

Dokument USA (2018). Za posledních třicet let vymizela z Afriky polovina žiraf, v některých oblastech i přes devadesát procent. Doktor Francois Deacon ze Svobodného státu v Jižní Africe vymyslel odvážný projekt, jehož cílem bylo odchytit dvacet divokých žiraf, včetně samců, dát jim GPS obojky, odebrat vzorky a studovat je... (65 min)

Za posledních třicet let vymizela z Afriky polovina žiraf, v některých oblastech i přes devadesát procent. Nebezpečím pro žirafy jsou přítomnost člověka, pytláctví, ztráta území a klimatické změny. Od roku 2016 patří žirafa k ohroženým druhům. Doktor Francois Deacon ze Svobodného státu v Jižní Africe vymyslel odvážný projekt, jehož cílem bylo odchytit dvacet divokých žiraf, včetně samců, dát jim GPS obojky, odebrat vzorky a studovat je. Poprvé na světě bylo cílem i odebrání spermatu samcům. Odebrané sperma je nejbezpečnější k ochraně genetického zdraví dalších populací, protože žirafy při přemisťování do jiných oblastí často hynou. Je velmi náročné chytit velkého samce, uspat ho a udržet naživu. Krom toho, že účastníci projektu riskují svůj vlastní život, může mít při odchytu žirafa problémy s dýcháním kvůli anatomii krku. Elitní, dvacetičlenný tým vědců a veterinářů se vydal do soukromé rezervace Rooipoort, kde zpočátku odchyt trénoval. Ten skutečný probíhal tak, že nejprve vrtulník lokalizoval žirafu a střelec na jeho palubě ji šipkou uspal. Ostatní dojeli na místo auty a plnili zadané úkoly. Projekt byl plánován na čtyři dny a na celou operaci, od uspání do probuzení měli členové týmu pouhých sedmnáct minut. Nastaly i problémy. Jedna žirafa padla do trnitého křoví, z něhož ji museli vytahovat autem. Přesto se jim podařilo nasadit obojek jedenácti žirafám. Druhý den se jim podařilo odchytit další žirafy včetně mladých samců. Jejich sperma však neobsahovalo použitelné spermie. Jedna ze žiraf padla v hustě zarostlé oblasti, kam auta nemohla. Museli ji probudit bez vyšetření. Třetí den pršelo, byla zima a nedařilo se jim najít dospělé samce. Letový čas vrtulníku vypršel. Po telefonické konzultaci se šéfové Nadace pro záchranu žiraf rozhodli zaplatit ještě dvě hodiny letu. Poslední den odchytu již tým měl sedativa jen pro jednu žirafu. Poštěstilo se mu najít velkého samce, kterému odebral sperma s miliony živých spermií. Za tři a půl dne tým nasadil obojky osmnácti žirafám a jako první na světě odebral samci sperma. Bude zmrazeno a může zabránit vyhynutí těchto velkých savců, protože je použitelné pro všechny existující populace.

Žádné odpovídající pořady v nejbližší době :(

Volbě vyhovují v nejbližší době tyto pořady

Zvolte si některý z výše uvedených typů pořadu ku snazšímu hledání jehly v kupce sena.

» «