Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo

10 chyb

  • Logo
  • 50 minut | dokument
  • Jak vůbec mohlo k tak obrovské katastrofě dojít? Hloubková analýza příčin této přírodní pohromy, zpráva vyšetřovací komise i osobní svědectví odhalily sérii deseti zásadních chyb, které k nehodě přispěly. Společnost BP nastoupila cestu ke katastrofě už několik měsíců před výbuchem, kdy nechala provést na plošině Deepwater Horizon bezpečnostní audit. Ten doporučil pozastavení jejího provozu až do vyřešení zásadních bezpečnostních problémů. Nic z toho se však nestalo a plošina byla krátce nato opět uvedena do provozu. Nikdo si v den výbuchu neuvědomil, že vrt není řádně utěsněn, a pak už bylo příliš pozdě. Do vrtného potrubí vnikla výbušná směs ropy a metanu, která začala stoupat k hladině a ve 21.49 hodin vytryskla nad palubu plošiny. Následný výbuch zabil jedenáct členů personálu. V té chvíli ještě existovala určitá naděje na zabránění dalšímu neštěstí. Jenže důležité zařízení, které mělo být poslední obrannou linií při uzavírání ropného vrtu, nefungovalo. Do Mexického zálivu začaly vzápětí nekontrolovaně unikat miliony litrů toxické ropy. Tím však chyby a selhání neskončily. Na skutečný rozsah úniku se přišlo až po čtyřech dnech. A právě tehdy vyšlo najevo jedno z nejhorších pochybení, nikdo na světě totiž nevěděl, jak únik zastavit. Vrt se podařilo trvale utěsnit až po dlouhých čtyřech měsících. Unikající ropa však mezitím napáchala strašlivé škody na životním prostředí. Z vrtu uniklo více než 750 milionů litrů ropy a ropná skvrna, pokrývající téměř 150 000 km Mexického zálivu, nevratně poškodila podmořský život. Další, a téměř nepochopitelnou chybou bylo, že plán úniku ropy, který měl tuto situaci zvládnout, byl doslovnou kopií dokumentu určeného pro Arktidu, tedy pro zcela odlišné podmínky. K dalším zásadním pochybením došlo při odstraňování následků havárie. BP se rozhodla použít k likvidaci skvrny dosud nevídané množství toxického dispersantu. Jeho část však vytvořila ve spojení s ropou chemický kal, který byl mnohem toxičtější než samotná ropa. Dlouhodobý dopad úniku na životní prostředí, zdraví lidí a místní ekonomiku byl proto větší, než si kdokoli dokázal představit. Pobřežní komunity, které odpradávna závisely na bujícím životě Mexického zálivu, byly zdecimovány. A následky úniku budou podle mnoha odborníků patrné ještě stovky let.
    Deepwater Horizon. Dokumentární cyklus. 11 minut před 21. hodinou dne 20. dubna 2010 explodovala v Mexickém zálivu hlubokomořská ropná plošina Deepwater Horizon a z poškozeného vrtu vytekly v průběhu následujících čtyř měsíců miliony litrů ropy. Dokumentární cyklus BBC