Televizní programy

Datum

Centrum.cz

Adventní koncerty České televize 2022

  • Logo
  • 55 minut
  • Přímý přenos z Pražské Lorety je věnován Domu pro Julii z Brna. Účinkují: E. Janečková, P. Hradil, S. Bartůšek, V. Dyk, A. Plachetka, I. Ženatý, P. Čech, Ž. Vokálková, E. Garajová, R. Rejšek, L. Brychcínová, V. Pilbauer a Arioso Quartett Wien.
    Přímý přenos z Pražské Lorety je věnován Domu pro Julii z Brna. Účinkují: E. Janečková, S. Bartůšek, V. Dyk, A. Plachetka, P. Čech, Ž. Vokálková, E. Garajová, R. Rejšek, V. Veverka, Ultimate W Band, L. Brychcínová, V. Pilbauer a Arioso Quartett Wien. Režie A. Rezek Druhý Adventní koncert České televize, vysílaný přímým přenosem z Pražské Lorety je věnován Domu pro Julii z Brna. V současné době poskytují terénní služby paliativní péče dětem a dospělým do 26 let s chronickým život ohrožujícím onemocněním a zdravotním postižením. Současně staví dětský lůžkový hospic a zázemí pro pobytovou a terénní odlehčovací službu. Stavba má být dokončena do konce příštího roku a diváci České televize by mohli svými dary pomoci s vybavením pokojů a nákupem speciálních pomůcek.

    Režie:

    A. Rezek