Zavřít

Česko a Evropa řeší klima (2/4)

 • Logo
 • 20 minut | dokument
 • Dokument. Na cestě k nízkoemisní budoucnosti. Inspirativní projekty měst, krajů a firem, které snižují emise skleníkových plynů a pomáhají se přizpůsobit dopadům klimatických změn. Připravili M. Žák a D. Tichý
  Ve druhém dílu minicyklu se v centru naší pozornosti ocitne problematika spravedlivé transformace uhelných regionů. Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj procházejí náročnou proměnou a hledají způsoby, jak zajistit svým obyvatelům perspektivní budoucnost bez těžby a spalování uhlí. Ve všech třech krajích se proto vydáme za klíčovými aktéry této transformace a zmapujeme jejich plánované aktivity, skrze které usilují o nastartování a urychlení přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Zajímat nás budou především strategické projekty, které se ucházejí o finanční podporu z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, a to prostřednictvím dotačních výzev v Operačním programu Spravedlivá transformace. Takto si představíme například projekt Pohornické krajiny na Karvinsku, projekt Vl:Aštovka na Ašsku nebo projekt výstavby lokálního vodíkového hospodářství na Lounsku. A podobných počinů s transformačním potenciálem si ukážeme ještě mnohem více.
  Logo TV Programy Centrum.cz

  Datum

  Centrum.cz
  Program logo
  Program logo