Zavřít

Dobrodružství vědy a techniky

 • Logo
 • 30 minut | dokument
 • Ke stavbě domů potřebujeme enormní množství materiálu a energie a uvolňuje se obrovské množství kysličníku uhličitého, nebezpečného pro životní prostředí. Když budovy ztratí svůj moderní nádech nebo zchátrají, často je jen strhneme. Stále větší počet architektů cítí potřebu převzít odpovědnost, znovu použít a recyklovat, namísto jen demolovat a stavět z nového. Tito architekti dávají starým budovám nový život, s novými funkcemi, využíváním co největšího množství recyklovaného materiálu a zajištěním toho, že jej také jednou bude možno znovu recyklovat. Pomocí modulárních konstrukčních metod jsou jednotlivé recyklovatelné komponenty prefabrikovány a montovány přímo na staveništi, čímž se zkrátí doba výstavby a sníží se množství odpadu. Při stavbě nových budov je třeba hned na začátku zohlednit jejich životnost, což znamená upřednostňovat místo betonu recyklovatelné materiály, jako je dřevo, sklo a kov. Součásti by měly být instalovány tak, aby bylo možné je následně snadno vyjmout a znovu použít. Místo lepení, svařování nebo hřebíků by měly být přišroubovány, zaklíněny nebo sevřeny dohromady. Databáze obsahující všechny součásti dané budovy by později mohly poskytnout informace o tom, co bylo kde nainstalováno, což umožňuje opětovné použití všech materiálů.
  Druhý život - stavět z recyklovaných materiálů. Dokument N. Jak se vyhnout rostoucím horám trosek a odpadu a ztrátě energie, kdysi investované do výstavby. Z cyklu Umění prostoru
  Logo TV Programy Centrum.cz

  Datum

  Centrum.cz
  Program logo
  Program logo