Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo

Dobrodružství vědy a techniky

  • Logo
  • 40 minut | dokument
  • Falešné vzpomínky - jak nás mozek klame. Dokument N. Čemu je nespolehlivá paměť prospěšná? Z cyklu Tajemství mozku
    Věda stále více zkoumá lidskou paměť, a tím vyvolává některé znepokojivé otázky. Můžeme opravdu věřit své paměti? Psycholog Gary Wells experimentálně ukazuje, jak nespolehliví a vlivům přístupní mohou být svědkové při policejním výslechu. To může mít dalekosáhlé důsledky, protože každý, kdo byl nesprávně odsouzen na základě falešných důkazů, může strávit roky ve vězení. Jak vysvětluje neurovědec Steve Ramirez, kromě pochybných vyšetřovacích technik je tento fenomén falešné paměti také způsoben neuronálními procesy v našem mozku, díky nimž jsou vzpomínky extrémně náchylné ke změnám. V široce uznávané studii právní psycholožka Julia Shawová ukázala, jak lze pomocí sugesce snadno vytvořit vzpomínky, které jsou naprosto falešné. Již po několika sezeních si velké procento testovaných pamatovalo zločiny, které nikdy nespáchali. Dokonce i lidé s hypertymií – schopností vybavit si osobní zážitky s mimořádnou přesností – jsou náchylní k takové manipulaci. Evoluce by však nikdy nedovolila další existenci lidstva s takovými falešnými a snadno manipulovatelnými vzpomínkami, pokud by to nebylo nějak prospěšné. Ve studiích kognitivní psycholožka Elizabeth Loftusová sledovala, jak si lidé podvědomě mění své vlastní vzpomínky, aby se cítili lépe. Falešné vzpomínky generované s vnější pomocí nebo bez ní mohou být jistě prospěšné při zvládání stresujících a traumatických zážitků.