Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo

Evropský příběh (3/6)

  • Logo
  • 50 minut | dokument
  • Světlo a temnota. Dokument N. Život rostoucích evropských měst i venkova, provázený změnami, jež přivodila „černá smrt“ a pozdější náboženské i politické napětí
    Počet obyvatel evropského kontinentu se mezi lety 1000 a 1300 zdvojnásobil a zemědělci mohli poprvé v dějinách prodat část své úrody. Museli se však o plody své práce dělit s církví i šlechtou, která po nich požadovala desátky. Stále víc Evropanů odcházelo do měst. Chtěli uniknout povýšenému chování vrchnosti a současně doufali v nové příležitosti. Takovou příležitost objevili severoitalští bankéři a stáli se průkopníky nové éry. V období vrcholného středověku vzájemné vztahy mezi evropskými zeměmi oživoval obchod, jemuž za svůj vzestup vděčila i Florencie, kterou však v polovině čtrnáctého století postihla morová epidemie. „Černá smrt“ tehdy zpochybnila politický i společenský řád středověké Evropy. Třetí díl německého dokumentárního cyklu rozebírá vývoj Evropy z hlediska ekonomických, náboženských i hlubších společenských změn