Televizní programy

Datum

Centrum.cz

Evropský příběh (4/6)

  • Logo
  • 55 minut | dokument
  • Poevropšťování světa. Dokument N. Evropa bojuje ve Svaté válce, odolává osmanskému obléhání Vídně a vydává se cestou koloniálních výbojů
    29. května 1453 se z Konstantinopole stal Istanbul. Osmané přinesli do Evropy nejenom svou víru. Symbolem nové kultury, šířící se kontinentem, se stala turecká káva. Maurové formovali jih Španělska déle než sedm století, nakonec však ovládali pouze granadskou Alhambru. Granadský emír v roce 1492 kapituloval a město ovládl španělský královský pár Ferdinand Aragonský a Izabela Kastilská. Ovšem po ústupu Arabů Evropa přišla o významný zdroj drahocenného koření a východoevropské obchodní trasy v té době ovládali Osmané. Španělé a Portugalci proto museli hledat nové cesty, jak se k žádanému orientálnímu zboží dostat. Čtvrtý díl německé dokumentární série se věnuje kulturní rozmanitosti a koloniálnímu dědictví Evropy.