Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo

Hedvábnou cestou vstříc světu (1/3)

  • Logo
  • 55 minut | dokument
  • Umění války. Dokument. Opakování 25.5./ČT2 a 29.5./ČT2. Spojnice východu se západem byla jedním z nejvýznamnějších podniků v dějinách lidstva
    Obchodní trasa vedoucí přes celý eurasijský kontinent po tisíce let spojovala Východ se Západem a významně ovlivňovala chod dějin. Obchod na Hedvábné cestě přispíval k budování velkých říší i k jejich zániku, rozdmýchával plameny revolucí, poháněl objevné výpravy a pomáhal navazovat silná pouta mezi vzdálenými národy. První díl historického dokumentárního cyklu Hedvábnou cestou vstříc světu zkoumá její vliv na válečné konflikty, od utváření vojenského jezdectva po rozšíření střelného prachu. Vydáme se zpět v čase a setkáme se s římskými válečníky, kočovnými asijskými jezdci, středověkými rytíři či nezdolnými Huny.