Zavřít

Historie.cs

  • Logo
  • 50 minut
  • dokument

Dokument (2017). Na počátku byl hrášek. Gregor Johann Mendel - brněnský mnich a moravský rodák, který změnil vědu po celém světě. Výjimečné schopnosti spojené s mimořádnou precizností. A lze vůbec geniální objev okamžitě pochopit?

Na našem území se jen výjimečně narodila osobnost, kterou lze považovat za zakladatele vědeckého oboru. Takovým mužem byl bezesporu Gregor Johann Mendel. Objevil principy dědičnosti a prokázal, že se nedědí samotné vlastnosti, ale informace o vlastnostech. Jeho objevy daly zrod moderní vědě – genetice. Během svého života i posmrtně se potýkal s typickým problémem géniů – se zneuznáním a nepochopením. Ostatně ani dnes není pro laika snadné výsledkům jeho zkoumání porozumět. Co však může na Mendelovi pochopit a obdivovat každý, jak vůbec dokázal při denním mnišském řádu provádět své experimenty a uměl si je naplánovat a uspořádat, jak dokázal popsat tisícovky pokusů a propojil botaniku s matematikou. A také jak dokázal zároveň být i pečlivým meteorologem, včelařem a posléze opatem augustiniánského kláštera.

Režie:

Hrají:

Logo
čtvrtek 7. 7.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo
Program logo
Program logo
Program logo